Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Joseph Effinger

[Efinger, Offinger; Joseph]

* okolo 1749, Mannheim (Nemecko)
† 13.07.1809, Bratislava


BIO

Za organára sa vyučil v Mannheime. Pravdepodobne od r. 1783 pôsobil v Bratislave ako organár a výrobca klávesových hudobných nástrojov (Orgel und Instrumentenmacher). R. 1790 sa stal bratislavským mešťanom. Zomrel v Bratislave, pochovali ho na Ondrejskom cintoríne, no jeho hrob sa nezachoval.

Organárska dielňa

Z Effingerovej tvorby sa zachovalo málo prác. R. 1783 postavil organ pre ev. a. v. kostol vo Svätom Jure za 383 zlatých a 26 grajciarov. R. 1884 ho predali za 80 zlatých do ev. a. v. kostola v Pezinku-Grinave, kde slúžil až do 50. rokov 20. storočia. V súčasnosti sa jeho zvyšky nachádzajú na povale kostola. R. 1785 postavil nový organ s ôsmimi registrami a s priveseným pedálom pre ev. a. v. kostol v Šamoríne. Nástroj sa zachoval dodnes, aj keď nie je v celkom pôvodnom stave. R. 1794 zhotovil pozitív pre Kaplnku sv. Rochusa vo Viedni-Penzingu. Aj tento nástroj sa zachoval. O ďalších Effingerových novopostavených organoch nemáme správy. V rokoch 1788 – 1808 pravidelne udržiaval nástroj v Šamoríne. Okrem organov a pozitívov staval aj iné klávesové hudobné nástroje. V Múzeu mincí a medailí v Kremnici sa nachádza klavichord, ktorý vyrobil r. 1789. Nástroj je signovaný na papierovom lístku s kurzívou písaným textom Joseph Effinger / Orgl. u Instrumentenmacher / in Pressburg. 1789. Nástroje pre ev. a. v. kostoly vo Svätom Jure a v Šamoríme majú manuálové rozsahy C – c3 s krátkou spodnou oktávou, klavichord z r. 1789 má rozsah C – f3 chromaticky. Privesený pedál v Šamoríne mal rozsah C – a0 s krátkou spodnou oktávou. Pôvodný prospekt šamorínskeho organa bol vytvorený jediným pomerne širokým píšťalovým poľom, v ktorom stojí 17 píšťal s mierne zvlnenou pôdorysnou líniou. Píšťalové pole je ohraničené pilastrami s pätkami a iónskymi hlavicami s festónmi. Zaujímavé sú aj dva väčšie festóny, ktoré sú zložené zo samostatných prvkov pospájaných drôtenými očkami. Takúto výzdobu možno považovať za typickú pre Effingera, nakoľko obdobný spôsob použil aj pri nástroji pre Svätý Jur. Drevorezby nad prospektovými píšťalami sú imitáciou látkových drapérií, pri nohách prospektových píšťal je plamienková drevorezba. Prospekt zodpovedá dobovým zvyklostiam, s výnimkou figurálnej výzdoby, tvorenej štyrmi anjelikmi hrajúcimi na dychové hudobné nástroje, ktorá sa v čase vzniku nástroja už nepoužívala.

ORGANY

sa/Samorin_ev_06_M.jpg

Šamorínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5) *

Zoznam prác

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, Múzeum mincí a medailí, 1789 – klavichord.

Pezinok-Grinava; okres Pezinok, Bratislavský kraj, kostol ev. a. v. – zvyšky nástroja postaveného r. 1783 pre ev. a. v. kostol vo Svätom Jure. R. 1884 nástroj predali do Grinavy, kde ho v 50. rokoch uložili na povale kostola.

Šamorín; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1785 – pôvodne jednomanuálový 8-registrový organ s priveseným pedálom, 1788 – 1808 – údržba organa, r. 1824 pristavaná pedálová vzdušnica, mechanická zásuvka.

Viedeň-Penzing (Rakúsko), r. kat. Kaplnka sv. Rochusa, 1794 – pozitív.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE