Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Franz Elgasz

[Elgasz, Ölgasz; Ferenc, Franz]

* okolo 1756, Bregenz (Rakúsko)
† 1832, Győr (Maďarsko)


BIO

Nie je známe, kde sa vyučil za organára. R. 1788, hneď po smrti organára Petra Pekinga, sa s ním stretávame v daňových knihách Győru. Spočiatku si prenajímal Pekingov dom a dielňu, ktoré r. 1794 odkúpil. Dňa 7. augusta 1791 sa oženil s Magdalénou Rodlerovou, 17. augusta 1792 sa stal győrskym mešťanom. Vo veku 77 rokov sa utopil v Dunaji. Jeho telo našli 26.augusta 1832.

Organárska dielňa

Franz Elgasz zhotovil celý rad malých 6-registrových bezpedálových nástrojov a niekoľko jednomanuálových organov s pedálom. Jeho najväčší opus, dvojmanuálový 18-registrový organ, postavený r. 1812 pre premonštrátsky kostol v Csorne (Maďarsko), zanikol. Dodnes sa zachovalo dvanásť nástrojov, ktoré majú po šesť registrov. Ich dispozícia je stereotypná. Základná poloha je zastúpená len jedným registrom – Copulou major. Register má v celom rozsahu drevené kryté píšťaly. V štvorstopovej polohe sú dva registre: Principál 4´ a Copula minor 4´. Copula minor má na rozdiel ad rano- a vrcholnobarokových riešení diskantové píšťaly už drevené otvorené. Ďalšími registrami sú Kvinta 3´, Oktáva 2´ a Superoktáva 1´. Namiesto Superoktávy 1´ môže byť disponovaná aj dvojradová Mixtúra 1 1/3´+1´. Väčšie pedálové nástroje majú vždy dvojradovú Mixtúru a oproti 6-registrovým pozitívom ešte navyše Flautu 4´. Pedál je obyčajne obsadený dvoma registrami – Subbasom 16´ a Violonbasom 8´. Manuálový rozsah je vždy C – d3 s krátkou spodnou oktávou, 47 klávesov a tónov, klávesový rozsah pedála je C – a0 s krátkou spodnou oktávou, 18 klávesov. Tónový rozsah je len C – H, 12 tónov. Klaviatúry pozitívov boli vždy na zadnej stene nástroja, malé pedálové organy majú samostatný, vpredu stojací hrací stôl. Nástroje nie sú označené.

Stereotypné sú aj organové skrine. Pozitívy majú tri prospektové polia. V strede je prevýšená veža s rovným pôdorysom, po stranách sú nižšie polia s polkruhovým pôdorysom. Stredná veža je hore ukončená polkruhovým oblúkom, na ktorom stojí váza. Nástroje sú bohato zdobené pozlátenými drevorezbami. V každom prospektovom píšťalovom poli stojí obyčajne sedem píšťal, výnimočne sa môže v bočných poliach nachádzať aj osem píšťal. Podobné sú tiež prospekty malých pedálových organov. Odlišujú sa len tým, že medzi strednú vežu a bočné polia sú vložené úzke medzipolia s tromi píšťalami. Na Slovensku evidujeme jeden Elgaszov 6-registrový pozitív, ktorý stojí v r. kat. kostole v Medveďove. Nástroj si však nezachoval pôvodnú dispozíciu. Pôvodnú klaviatúru s krátkou spodnou oktávou nahradila klaviatúra chromatická.

Zoznam prác

Medveďov; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Anny, pravdepodobne 30. roky 19. storočia – 6-registrový pozitív.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE