Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jozef Hardoník

[Hardonyi; Jozef, József]

* 1863, miesto neznáme
† 1948, Banská Štiavnica


BIO

Pôvodne sa volal Jozef Hardoník, neskôr si z existenčných dôvodov pomaďarčil meno na Józsefa Hardonyiho. Za organára sa vyučil u Sándora Országha v Rákospalote (Maďarsko). Dielňu si otvoril v Rožňave, odkiaľ ju r. 1894 presťahoval do Radvane (v súčasnosti časť Banskej Bystrice). Tu pracoval do r. 1944. Potom sa presťahoval k synovi do Banskej Štiavnice, ktorý bol správcom chóru.

Organárska dielňa

Dielňa vznikla v 80. rokoch 19. storočia v Rožňave. Od r. 1894 fungovala v Radvani, ktorá je dnes časťou Banskej Bystrice. Značná časť nástrojov postavených alebo opravených v 80. a 90. rokoch 19. storočia je označená firemnými štítkami, na ktorých sú ako autori uvedení József Hardonyi a József Angster so sídlom v Rožňave, resp. v Radvani. Literatúra o Angsterovi (okrem O. Gergelyiho) však žiadnu spoluprácu s Hardoníkom nespomína a ani jeden z takto označených nástrojov nefiguruje v zozname Angsterových diel. Preto sa skôr nazdávame, že toto označenie malo reklamný účel, veď firma Agster bola v tej dobe v Uhorsku veľmi známa. Ale takisto je možné, že Hardoník u Angstera kupoval komponenty potrebné na stavbu nástrojov. V neskoršom období sa už Angster na firemných štítkoch neobjavuje. Neskôr sa ako spolupracovník uvádza syn Jozefa Hardoníka. R. 1909 pracovalo v dielni päť zamestnancov, išlo teda o pomerne veľkú dielňu. Vyučil sa tu a potom dlho pôsobil aj Michal Révai. Hardoník svoj posledný nový organ postavil r. 1931, ale až r. 1940 ho predal do r. kat. kostola v Badíne. Značnú časť jeho produkcie predstavujú jednomanuálové organy s pedálom, zriedkavo staval aj celkom malé, bezpedálové nástroje. K jeho najväčším prácam patrí dvojmanuálový organ pre Katedrálu v Rožňave z r. 1901, ktorý postavil do starej organovej skrine Františka Rosu z r. 1777. Ponechal aj pôvodné prospektové píšťaly. Nanovo zhotovil len vzdušnice, hrací stôl a traktúry. Prestaval i dvojmanuálové organy v r. kat. kostoloch vo Švedlári (1894) a v Brezne. Vo Švedlári zachoval pôvodné zásuvkové vzdušnice. O zmenách v Brezne nemáme žiadne informácie. Venoval sa tiež prestavbám a opravám ďalších nástrojov. V niektorých prípadoch takisto ponechal pôvodné zásuvkové vzdušnice (Rimavské Janovce – r. kat. kostol, Rožňava – kostol ev. a. v.). Značná časť Hardoníkových organov má kužeľkové vzdušnice a mechanické traktúry. Obsahuje ich aj posledný opus v r. kat. kostole v Badíne. Pneumatické traktúry sú v jeho tvorbe naozaj výnimočné, zatiaľ sme sa s nimi stretli len v organe pre r. kat. kostol v Abovciach. Manuálové rozsahy sú obyčajne C – f3 chromaticky, ale často aj C – c3 chromaticky, najmä v menej významných lokalitách (Hontianske Tesáre-Šipice – r. kat. kostol, Čoltovo – r. kat. kostol, Staré Hory – r. kat. farský kostol). Pomerne ustálený je klávesový a tónový rozsah pedála. Pedálové klaviatúry majú obyčajne klávesový rozsah C – h0 (24 klávesov), tónový rozsah je spravidla len C – H (12 tónov). Väčší rozsah majú iba pedále v rožňavskej Katedrále a v r. kat. kostole v Abovciach. V oboch prípadoch rozsah zodpovedá vtedajšiemu štandardu C – d1 (27 klávesov a tónov). Väčšina organov je označená na firemných štítkoch, ktoré sú umiestnené na hracích stoloch nad manuálovou klaviatúrou.

ORGANY

a/Abovce_NarPM_Hardonyi.jpg

AbovceKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ba/Badin_svKatarina_06_M.jpg

BadínKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

r/Radvan_BB_rk_03.jpg

Banská Bystrica – RadvaňKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

ba/BanskaBystrica_svAlzbety_rk_03.jpg

Banská Bystrica – StredKostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

br/Brezno_NanebovzPM_08_M.jpg

BreznoKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+7+3)

ci/Cimhova_svImrich_06_M.jpg

ČimhováKostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1)

co/Coltovo_NarPM_06_M.jpg

ČoltovoKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

do/DolneZahorany_RK.jpg

Dolné ZahoranyKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (6+3) *

DrnavaKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

hl/Hlinik_farsky_rk03.jpg

Hliník nad HronomKostol sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 7 (6+0+1)

kr/KrasnohorPodhradie_rk_pdf.jpg

Krásnohorské PodhradieKostol Všetkých Svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

li/Lipovnik_rk_pdf.jpg

LipovníkKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

mo/mokra_luka_rk.jpg

Mokrá LúkaKostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 6

ni/NitraNadIplom_svUrsula_4.jpg

Nitra nad IpľomKostol sv. Uršule

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

r/Radzovce_PMKralovnej_4.jpg

RadzovceKostol Panny Márie Kráľovnej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Rimavské JanovceKostol sv. Jána Krstiteľa

Organový pozitív I / 6

ri/RimJanovce_ref_06_M.jpg

Rimavské Janovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

ro/Roznava_katNanebovzPM_06_M.jpg

RožňavaKatedrála Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14/13 (7+4/3+3) *

ro/Roznava_ev_06_M.jpg

Rožňavakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3)

sp/SpanDolina_PremPana_06_M.jpg

Špania DolinaKostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (8+4)

st/StarHory_NavstPM_06_M.jpg

Staré HoryBazilika Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

st/StarHory_svAnna_06_M.jpg

Staré HoryKaplnka sv. Anny

Organový pozitív I / 5

sv/svedlar_svMargitaAntiochijska_16.jpg

ŠvedlárKostol sv. Margity Antiochijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20 (9+6+5)

Zoznam prác

Abovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne prvá štvrtina 20. storočia, jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, 1931 – jednomanuálový organ s pedálom (6+1), vzdušnice kužeľkové, manuálová hracia traktúra je mechanická, registrová traktúra a traktúra pedálu sú pneumatické. (Do Badína ho predal až r. 1940.)

Banská Bystrica-Radvaň; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – 7-registrový organ.

Brezno; okres Brezno, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 1924 – zásadná prestavba dvojmanuálového organa Pažických z Rajca.

Čimhová; okres Tvrdošín, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Imricha, prestavba organa.

Čoltovo; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne prvá tretina 20. storočia – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Čakanovce; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Alžbety, rok neznámy – jednomanuálový 4-registrový bezpedálový nástroj.

Drnava; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Mikuláša, 1895 – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), mechanická kužeľka.

HontianskeTesáre-Šipice; okres Krupina, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Narodenia Panny Márie, rok neznámy – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Horná Lehota; okres Brezno, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – 6-registrový nástroj.

Janova Lehota; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – 6-registrový nástroj.

Katarínska Huta; okres Poltár, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1894 – oprava.

Krásnohorské Podhradie; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. Kostol Všetkých Svätých, 1893 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Lipovník; okres Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, 1893 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (7+1), mechanická kužeľka.

Mokrá Lúka; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. filiálny Kostol Navštívenia P. Márie, 1902 – oprava pozitívu J. Demichera.

Poniky; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – 6-registrový nástroj.

Radzovce; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, okolo 1913 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice kužeľkové, manuálna hracia traktúra mechanická, registrová traktúra a traktúra pedálu sú pneumatické.

Rimavské Janovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1895 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), mechanická kužeľka.

Rimavské Janovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Jána Krstiteľa, okolo 1900 – čiastočne prestavaný pozitív J. Árvaia z r. 1766, mechanická zásuvka.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, Katedrála, 1901 – stavba dvojmanuálového organa do staršej organovej skrine, dispozične pozmenené r. 2004.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1895 – čiastočná prestavba organa J. Boroveckého z r. 1785.

Sámsonháza (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1910 – oprava organa K. Kyseľa a dodanie nového mecha.

Staré Hory; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Navštívenia Panny Márie, 1897 – zásadná prestavba Heisserrerovho nástroja (nové vzdušnice, hrací stôl, traktúry, pedál, mech). Zo starého organa použil organovú skriňu a časť píšťalového materiálu, jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), mechanická kužeľka.

Staré Hory; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kaplnka sv. Anny, 1897 – oprava organa Kyseľovcov z r. 1837.

Banská Štiavnica-Štefultov; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), postavený do skrine L. Moosera, mechanická kužeľka.

Švedlár; okres Gelnica, Košický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Kataríny Antiochijskej, 1894 – oprava dvojmanuálového organa a dodanie nového mecha.

Tekovská Breznica; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – 4-registrový nástroj.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE