Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ján Fábri

[Fábry, Fabry, Fabri; Johann, Joann]

* okolo 1760, miesto neznáme
† okolo 1810, miesto neznáme


BIO

Bližšie životopisné údaje chýbajú, nie je známe ani to, kde sa Ján Fábri vyučil za organára.

Organárska dielňa

Z tvorby Jána Fábriho sa na Slovensku zachovali len dva šesťregistrové pozitívy. Nástroj, ktorý sa nachádza v ev. a. v. kostole v Ardove, postavil r. 1795 za 160 zlatých. Druhý nástroj pre e. v. kostol v Levkuške zhotovil r. 1802. Oba pozitívy majú v strede prevýšenú píšťalovú vežu na oblúkovom základe, ku ktorej sú priradené dve nižšie píšťalové polia na rovnej pôdorysnej línii. Nad rovnými píšťalovými poliami je charakteristická esovito sprehýbaná rímsa, ukončená pri píšťalovej veži volutou. V Karancskeszi (Maďarsko) sa zachoval ďalší nástroj, ktorý je väčší ako slovenské pozitívy. Má tri píšťalové veže, medzi nimi sú ploché píšťalové polia. Všetky nástroje majú pôvodné prospektové píšťaly. V Karancskezsi sú píšťaly zdobené nad lábiami i pod nimi piatimi bradavičkami, usporiadanými do tvaru rovnoramenného kríža. Klaviatúry sa nachádzajú na zadnej stene nástrojov. Vedľa klaviatúry sú registrové páčky na preklápanie – v Ardove sú kovové, v Levkuške sú drevené. Vzdušnice sú zásuvkové, hracia traktúra má krátke bodce. V sokloch oboch slovenských nástrojov sú vedľa seba uložené dva viacfaldové klinové mechy na ťahanie remeňmi.

ORGANY

ar/Ardovo_ev_06_M.jpg

Ardovokostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

le/levkuska_ev.jpg

Levkuškakostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

po/Polomka_svJanKrstitel_5.jpg

PolomkaKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

Zoznam prác

Ardovo; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1795 – 6-registrový pozitív.

Gemerské Teplice-Jelšavská Teplica; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1792 – (nezachoval sa).

Karancskeszi (Maďarsko); okolo 1790 – 8-registrový bezpedálový nástroj.

Levkuška; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1802 – 6-registrový pozitív.

Nandráž; okres Revúca, Banskobystrický kraj, 1795 – nie je známe, pre ktorý kostol bol nástroj postavený (nezachoval sa).

Rejdová; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1785 – stavba nástroja (nezachoval sa).

Teriakovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1804 – stavba nástroja (nezachoval sa).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE