Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Štefan Gábor

* 29.4.1908, Prešov
† 1995, Košice


BIO

Organár v Prešove a Košiciach. Zomrel v máji 1995 v Košiciach.a

Organárska dielňa

Vyučil sa u organára Júliusa Gunu v Prešove. V učení bol viac ako 3 a pol roka, od 1. januára 1924 do 1. augusta 1927. 1. augusta 1927 zložil stanovenú učňovskú skúšku v odbore „výroby organov“ s prospechom „výtečným“.b Krátko po vyučení bol aj na odbornom pobyte u českého organára Jana Tučeka v Kutnej Hore.

Podľa viacerých zachovaných firemných štítkov po vyučení (koncom 20. a v 30. rokoch 20. storočia) spolupracoval s prešovským organárom Imrichom Karabinošom. Venovali sa opravám a prestavbám starších nástrojov, výrobe harmónií a mali aj sklad klavírov. Svoje výrobky označovali rôznymi obdĺžnikovými firemnými štítkami. Na štítku v r. kat. kostole v  Ondavských Matiašovciach (okr. Vranov nad Topľou) bol text: IMRICH KARABINOŠ / A / ŠTEFAN  GÁBOR / ZÁVOD  PRE  STAVBU  ORGANOV  A  HARMONIÍ  /  PREŠOV. Na ďalších štítkoch, ktoré sme zistili, boli texty:  KARABINOŠ  &  GÁBOR / továrňa na stavbu organov a harmónii – sklad klavírov /  PREŠOV ÷ SLOVENSKO. Takéto štítky sa doteraz našli na nástrojoch v r. kat. kostoloch v Dubinnom (okr. Bardejov); Hudcovciach (okr. Humenné) (15.fotografia Firemný štítok v Hudcovciach, s násilným poškodením Gáborovho mena); Nedožeroch-Brezanoch (okr. Prievidza) a na harmóniu v Malých Bedzanoch (okr. Topoľčany). Ako príklad ich spoločnej práce uvádzam prestavbu 7-registrového pozitívu z dielne Pažických z Rajca v r. kat. Kostole sv. Heleny v Nedožeroch-Brezanoch. Nástroj bol postavený v roku 1791. Prestavba sa najmä kvôli nevhodne zmenenej dispozícií nástroja a zrušeniu pôvodnej klaviatúry aj s ovládaním registrov na zadnej stene pozitívu, ukázala ako nešťastná a to aj napriek tomu, že sa pri nej zachovala zásuvková vzdušnica a mechanické traktúry.

V roku 1939 sa Štefan Gábor osamostatnil a presťahoval sa do Košíc. 14. decembra 1939 mu v Košiciach vydali živnostenské oprávnenie na činnosť výrobca (hudobných) nástrojov, organov a výrobca harmónií.c V roku 1947 v Katolíckych novinách vyšiel inzerát: Organy, harmónia vyrába, opravuje, ladí, dodáva elektrické vzduchové čerpadlá do organov so zárukou osvedčená firma Štefan Gábor Košice, Garbiarska ul, 6. Organársku prácu podujíma pod kontrolou a zárukou odborníkov Ústrednej katolíckej kancelárie. Sklad klavírov svetových značiek. Platnosť živnostenského potvrdenia bola overená 3. júna 1952 Jednotným národným výborom v Košiciach. Firma Štefana Gábora vydržala minimálne do roku 1956 ako súkromná. Kvôli tomu prišiel aj o opravu pamiatkovéko organa Michala a Karola Kyseľa v ev. kostole v Rimavskej Bani (okr. Rimavská Sobota). Vieme o tom z korešpondencie prof. Juraja Šimku-Juhása z 5. augusta 1958 o prenesení organa Kyseľovcov na nový chórus, ktorý vznikol v rámci pamiatkovej obnovy evanjelického kostola. Tam sa píše: „Ovšem dnes ide o to, či Gábor, ktorý pracuje súkromne (neviem či aj dnes) ... bude môcť tento organ robiť, či KNV v Banskej Bystrici mu túto prácu zverí. V roku 1956 mohol to robiť, lebo nariadenie o súkromných podnikateľoch platí len od januára tohto roku (1958)... Preto navrhujem, aby Slovenský pamiatkový ústav sa opýtal Gábora či sa už zapojil do socialistického sektoru a či chce vykonať túto prácu podľa nových podmienok“. Z ďalšieho vyplýva, že napriek tomu, že tento organ sa posudzoval ako pamiatka, expert na pamiatkové organy na Slovensku  Juraj Šimko-Juhás navrhoval zásahy, ktoré by viedli k jeho znehodnoteniu. Pritom tieto zásahy boli v rozpore s prijatými smernicami na ochranu pamiatkových organov v Československu. Išlo o sedem bodov, z ktorých 6. a 7 neuvádzam, lebo tieto sa týkali elektrického čerpadla vzduchu k organu a maľovania organovej skrine. Body 1 – 5 zneli nasledovne: 1. Z vežičiek odrezať 75 cm a posunúť ich až celkom dozadu z jednej i druhej strany okna a do nich vložiť celý 12 registrový organ.... 2. Urobiť nový 1 manuálový hrací stôl a to pneumatický, pedál nerozširovať na 27 nôt – nech zostane taký aký je, avšak nech ho zchromatizuje. 3. Prerobiť celú mechanickú traktúru pre 12 registrov manuálu a pedálu na pneumatickú traktúru. Spojiť to s novým hracím stolom,  4. vyhotoviť nový mech omnoho menší a uložiť ho nie do zadu, ale na bok, a to na ľavý do kúta, tak ako nový hrací stôl sa postaví pred organ, 5. opraviť všetky vzdušnice a prispôsobiť ich k pneumatickej traktúre... Ani vzťah k organovej skrini nebol citlivý... Ornament, ktorý je na vrchole organa a spája vežičky, nemá tu miesta. Nech SPÚ rozhodne čo s ním.d

Nevieme, kedy Štefan Gábor vstúpil do Remesloslužby Košice a v rámci nej založil organársku dielňu, v ktorej potom pod jeho vedením pracovali viacerí organári. Prvým jeho spolupracovníkom bol Imrich Kmetz, a postupne sa dielňa rozrastala o ďalších pracovníkov, napr. Pavla Baxu z Trenčína. V roku 1983 P. Baxa odišiel do dôchodku a v roku 1984 bol odvolaný aj Štefan Gábor a proti svojej vôli musel odísť do dôchodku. Gábor s Baxom spolu opravili niekoľko historických organov: 1969 Kežmarok ev. artikulárny kostol (čistenie a ladenie), 1966 Košice Východoslovenské múzeum – Kolbayov nástroj z r. 1860 pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Hendrichovciach (okr. Prešov), 1976 Močenok (okr. Šaľa) r. kat. kostol sv. Klimenta - dvojmanuálový organ Pažických z Rajca postavený v roku 1790; 1978 Pruské (okr. Ilava) františkánsky kostol, organ na zadnom chóre kostola, postavený frátrom Peregrínom Wernerom v roku 1732.

Niektoré historické organy Gábor opravil s inými spolupracovníkmi. Na lístku vo ventilovej komore manuálovej vzdušnice jednomanuálového organa Samuela Wagnera v r. kat. kostole v Sklenom (okr. Turčianske Teplice) je nápis: Generálnu opravu v podniku / previedli Št. Gábor, Imr. Kmetz / Frant. Vitéz a J. Štefušová / Košice III – IV – VI. 1984). Nad manuálovou klaviatúrou vľavo je červená obdĺžniková tabuľka s vygravírovaným bielym nápisom: PRESTAVBU  PREVIEDLI /  Št. GÁBOR – I: KMETZ /  KOŠICE.

Štefan Gábor postavil aj niekoľko „nových“ organov. Podmienky na stavbu nových organov boli však v dobe po 2. svetovej vojne u nás veľmi biedne a to sa muselo odraziť aj na ich úrovni. Väčšinou išlo len o prestavby starších organov iných organárov, pospájaných do nových celkov, so zmenami dispozície a niekedy aj s novými, „modernejšími“ prospektmi. „Nové“ organy majú obyčajne staré vzdušnice s registrovými kancelami a v drvivej väčšine sú aj hracie a registrové traktúry pneumatické.

ORGANY

ba/bardejov_sv_egid_velky_14.jpg

BardejovBazilika sv. Egídia

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 32 (14+11+7)

ba/bardejov_bardejovskanovaves_narodeniepm_007.jpg

Bardejov – Bardejovská Nová VesKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

bl/Blazice_rk_02.jpg

BlažiceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4/2

br/Brehov_rk02.jpg

BrehovKostol sv. Františka z Assisi

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/7 (8/6+1) *

ci/Cimhova_svImrich_06_M.jpg

ČimhováKostol sv. Imricha

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (8/7+1)

de/Demjata_NarodeniaSvJanaKrstitela_7.jpg

DemjataKostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

de/DetvaKat_07.jpg

DetvaKostol sv. Františka z Assisi

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24/22 (10+9+5/3)

dl/DlhanOrav_svLadislav_06_M.jpg

Dlhá nad OravouKostol sv. Ladislava

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)

du/Dubinne_MenoPM09.jpg

DubinnéKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / 4/3 *

du/Dubrava_svJanKrstitel_04.jpg

DúbravaKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12/5 (10/5+2/0)

he/Hendrichovce_svStefan_4.jpg

HendrichovceKostol sv. Štefana, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1)

HrhovKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

hu/Humenne_vsetkychSvatych02.jpg

HumennéKostol Všetkých Svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/15 (7/6+6+4/3)

ja/Jasenov_svMartin04.jpg

JasenovKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4

ke/Kezmarok_evArtik_06_M.jpg

KežmarokArtikulárny kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (10+6+2)

ko/Kokosovce_NarodenieSvJanaKrstitela_1.jpg

KokošovceKostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (4+5+1) *

ko/Kosice_ev.jpg

Košice – Staré Mestokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom II / P / 23/17 (10/8+8/6+5/3)

ko/Kosice_krasna_svCyrilMetod06.jpg

Košice – KrásnaKostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+7+3)

ba/Barca_rk_03.jpg

Košice – BarcaKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

ko/kosice_muzeum_6.jpg

Košice – Staré MestoVýchodoslovenské múzeum

Organový pozitív I / 4

kr/KralovChlmec_ref03.jpg

Kráľovský Chlmecref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

ku/Kuzmice_rk02.jpg

KuzmiceKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)

le/Letanovce_VsetkychSvatych_05.jpg

LetanovceKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)

mo/Mocenok_svKliment_06_M.jpg

MočenokKostol sv. Klimenta

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (10+4+3)

ne/Nedozery_breznany_svHeleny01.jpg

Nedožery-Brezany – BrezanyKostol sv. Heleny

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7

o/OndavskeMatiasovce_svMikulas07.jpg

Ondavské MatiašovceKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

o/Opatka_Stary_rk02.jpg

OpátkaKostol sv. Floriána

Organový pozitív I / 6

pa/Pavlovce_svPeterPavol04.jpg

PavlovceKostol sv. Petra a Pavla

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6/3

pe/pecovskanovaves_svondrej_2.jpg

Pečovská Nová VesKostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

pe/PerinChym_Perin_NajsvTrojica10.jpg

Perín-Chym – PerínKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

pr/Pribis_svKatarinaAlex_06_M.jpg

PribišKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5

r/Raslavice_NarodeniePM_5.jpg

RaslaviceKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7/6+2)

sa/SarisskeMichalany_svMichal_5.jpg

Šarišské MichaľanyKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+7+3) *

so/Sokolany_rk_02.jpg

SokoľanyKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/6 (6/5+1)

so/Solnicka_rk01.jpg

SoľničkaKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3

st/Stare_NanebovzatiePM06.jpg

StaréKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (10+2)

tr/tn_kubra_svjannep_1.jpg

Trenčín – Sever (Kubrá)Kostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3)

tr/tn_opatova_svstanislav_1.jpg

Trenčín – Sever (Opatová)Kostol sv. Stanislava, mučeníka

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)

ve/VelkaIda_svMartin07.jpg

Veľká IdaKostol sv. Martina z Tours

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)

ve/VelOzorov_rk02.jpg

Veľké OzorovceKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/8 (7/6+2)

VitanováKostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

za/Zahradne_7bolestnejPM_2.jpg

ZáhradnéKostol Sedembolestnej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)

ze/ZemplTepl_rk02.jpg

Zemplínska TeplicaKostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY