Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jakub Galovič

[Galovitsch; Jacob]

* 1788, Chorvátsko, presné miesto neznáme
† 27.4.1838, Spišské Vlachy


BIO

Organár v Sabinove. Narodil sa v roku 1788 v Chorvátsku, presnejšie v Slavónsku.a Zomrel 27. apríla 1838 v Spišských Vlachochb približne 50-ročný.

Za organára sa vyučil vo Viedni u Friedricha Deutschmanna. Na Slovensko prišiel ako dielovedúci pri stavbe dvojmanuálového organa, ktorý staval Friedrich Deutschmann pre ev. kostol v Spišskej Novej Vsi. V rovnakej funkcií pôsobil aj pri stavbe Deutschmannovho organa v ev. slovenskom kostole v Sabinove. Nakoľko od Deutschmanna dlho nechodili žiadne časti organa, sám zhotovil najprv hrací stôl, potom vzdušnice, organovú skriňu a drevené píšťaly. Od Deutschmanna  prišli kovové píšťaly až keď už bol organ takmer hotový. Galovič dal výpoveď a osamostatnil sa v Sabinove.  Bolo to pravdepodobne v  období okolo roku 1823/1824, počas dokončievania alebo po dokončení organa pre sabinovský slovenský ev. zbor (7. december 1823). Galovič žil v Sabinove ako mešťan, organár a výrobca (hudobných) nástrojov (Orgel u Instrumenten _Macher_) až do predčasnej smrti. Vo svojom testamente zanechal 500 zl. pre ev. cirkevný zbor v Sabinove.c

Organárska dielňa

Jakub Galovič nepostavil veľa nových organov, doposiaľ vieme len o troch. Prvým z nich je jednomanuálový, 8-registrový organ s pedálom (6 + 2) v slovenskom ev. kostole v Sabinove. Autor tohoto nástroja sa nedá úplne jednoznačne určiť. Na hracom stole sa nachádza firemný štítok Jacoba Galovitscha, ale kontrakt na stavbu nového organa pre slovenský ev. kostol v Sabinove uzavrel zbor so známym viedenským organárom Friedrichom Deutschmannom. On v júli 1822 začal v Spišskej Novej Vsi stavať nový dvojmanuálový organ pre monumentálny ev. kostol v tomto meste. V súvislosti so stavbou nového organa v Spišskej Novej Vsi uzavrel Fr. Deutschmann aj ďalšie kontrakty na stavbu nových organov na východnom Slovensku, napr. 27. júla v Spišskej Novej Vsi podpísal kontrakt na dokončenie stavby dvojmanuálového organa pre ev. kostol v Matejovciachd, ktorý v r. 1804 začal stavať známy banskobystrický organár Michal Podkonický, ale do svojej smrti v r. 1816 ho ani zďaleka nestihol dokončiť. Na dostavbu sa podujal Friedrich Deutschmann. Pravdepodobne v tomto čase sa Fr. Deutschmann dohodol aj na stavbe organa pre slovenský ev. kostol v Sabinove. Po skončení prác v Spišskej Novej Vsi (posvätenie nového organa bolo 12. januára 1823) začali Deutschmannovi pomocníci pracovať na ďalších nástrojoch na východnom Slovensku. Podľa nápisu na firemnom štítku umiestnenom na hracom stole bol organ v slovenskom ev. kostole v Sabinove dokončený 7. decembra 1823. Pre rozhodujúci podiel na postavení nástroja a zmenu niektorých prvkov oproti pôvodnému plánu, si myslím, že označenie nástroja Galovičovým menom je oprávnené.

Ďalším len o jeden manuálový register väčším Galovičovým nástrojom je 9-registrový organ, postavený v roku 1829.e Na rozdiel od organa v Sabinove je manuálový rozsah v Holumnici menší, len C – c3 chromaticky (49 klávesov a tónov). Pedál má v oboch organoch rovnaký rozsah – klávesový C – a0 s krátkou spodnou oktávou (18 klávesov), tónový rozsah je C – H chromaticky (12 tónov).

Posledným novopostaveným organom J. Galoviča bol organ pre ev. kostol v obci Spišské Vlachy (okr. Spišská Nová Ves). Tento organ bol dokončený tesne pred Galovičovým predčasným úmrtím v roku 1838. Organ bol nahradený najneskôr v roku 1911. Vtedy do ev. kostola postavila dvojmanuálový nástroj firma Gebrüder Rieger, op. 1770. O Galovičovom organe v ev. kostole v obci Spišské Vlachy chýbajú akékoľvek informácie.

Galovičovi vieme ďalej pripísať niekoľko opráv, výlučne v ev. kostoloch.  Chronologicky išlo opravy v lokalitách:

ORGANY

ho/Holumnica_ev_06_M.jpg

Holumnicakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

ke/Kezmarok_evArtik_06_M.jpg

KežmarokArtikulárny kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (10+6+2)

lu/Lubica_ev_06_M.jpg

Ľubicakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18/17 (8+6+4/3)

sa/sabinov_ev_slov_3.jpg

Sabinovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

o/Obisovce_ev_01.jpg

Sabinovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY