Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

František Harbich

[Harbich; Franz, František]

* 9.7.1780, Valteřice u Vysokých Žibřidovic (Čechy)
† 11.1862, Brno (Čechy)


BIO

Miesto, kde sa vyučil za organára, nie je známe. Od r. 1804 mal organársku dielňu v Brne, kde sa r. 1808 stal mešťanom. V Brne sa 24. októbra 1808 oženil s vdovou po organárovi Klaudiovi Staudingrovi Barbarou, ktorá mu po smrti (zomrela 24. februára 1827) odkázala dom a organársku dielňu. Harbich sa potom ešte dvakrát oženil. Zomrel v novembri 1864 v Brne.

Organárska dielňa

František Harbich patril k plodným a úspešným organárom. Pôsobil najmä v okolí Brna, ale dokázal preniknúť aj na Slovensko a na severnú Moravu. Získal si dôveru brnianskeho magistrátu a zemskej gubernie – obidve inštitúcie sa v organárskych otázkach často odvolávali na jeho mienku.

Harbichove nástroje majú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Väčšinou staval jednomanuálové organy s pedálom, ale zhotovil aj niekoľko dvojmanuálových opusov. Najväčší, 28-registrový dvojmanuálový organ postavil v Brne r. 1829, druhý najväčší, 23-registrový nástroj si uňho objednali v obci Dvorce (Čechy). Osobitne dbal na dobré obsadenie principálového zboru: v Dvorciach je na hlavnom stroji obsadený od osemstopovej polohy po dvojstopovú, vrátane Kvinty 2 2/3´, a je korunovaný štvorzborovou Mixtúrou. Na II. manuáli sú principálové registre v polohe 8´, 4´, 2´ a k tomu sa priraďuje ešte trojzborová Mixtúra. Okrem principálového zboru sú na hlavný manuál disponované výlučne registre v osemstopovej polohe: Flauta 8´, Kryt 8´, Gamba 8´, Salicionál 8´, Kvintadena 8´. Dobre je obsadený aj pedál: Principálbass 16´, Subbass 16´, Oktávbass 8´, Principál 8´, Quintbass 5 1/3´, štvorzborový Cornett (4´+2 2/3´+ 2´ 1 1/3´). V Harbichovej tvorbe prekvapuje malý rozsah manuálov a pedálov. Aj dvojmanuálový organ v Dvorciach má rozsah len C – c3, klávesový rozsah pedála je iba C – g0, 20 klávesov, ale tónový rozsah je len C – H, 12 tónov. Obidva organy postavené na Slovensku (Nové Mesto nad Váhom, Senica) mali manuálový rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou, pedálové klaviatúry mali 18 klávesov, ale tónový rozsah bol len C – H, 12 tónov.

U Františka Harbicha sa vyučil Martin Šaško st.

ORGANY

Šaštín-Stráže – ŠaštínBazilika Sedembolestnej Panny Márie

Päťmanuálový organ s pedálom V / P / 90 (13+14+14+16+11+19+3)

Senicakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

Zoznam prác

Nové Mesto nad Váhom; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., 1820 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2). Ďalší prameň uvádza, že nástroj mal desať registrov (7+3). Zanikol okolo r. 1950 (zachoval sa iba náčrt prospektu, ktorý sa však nezhoduje s výslednou podobou organa).

Senica; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1829 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (9+3), postavený za 620 zlatých (v striebre).

Šaštín-Stráže; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Sedembolestnej Panny Márie (bazilika minor – pútnický kostol), 1823 – oprava.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE