Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ladislav Hauser

* 26.6.1897, Krč, dnes miestna časť Protivína (okr. Písek, ČR)
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Organár z Teplíc, časť Trnovany (okr. Teplice). Bol synom Jana Hausera, obchodníka a Františky, rodenej Vonáškovej. Za organára sa vyučil vo Viedni u Johanna Kaufmanna. Pracovať začal v organárskej firme Rothinger v Strassburgu. V roku 1918 sa vrátil do Čiech. V roku 1924 sa usadil v Proboštove (okr. Teplice), kde 26. januára 1925 ohlásil organársku živnosť. Začiatkom roku 1930 podnik presťahoval do Teplíc, časť Trnovany. V septembri 1938 ho ako Čecha, sudetskí Nemci donútili odsťahovať sa odtiaľto do „vnútrozemia“ a jeho podnik v Trnovanoch prevzal organár August Ludwig Boscher.a Po druhej svetovej vojny sa vrátil do Teplíc. Po februári 1948, keď ho nedonútili prestať podnikať súkromne, nemohol už stavať nové organy. Mohol sa venovať len opravám a údržbe starých organov. Ako príklad môže poslúžiť objednávka z roku 1956, alebo 1957 na nový organ pre r. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa v Uherskem Brode, časť Újezdec. „Jednání o stavbě nástroje byla zahájena se soukromou firmou Stavitelství varhan Ladislav Hauser v Trnovanech – Teplicích. Když už bylo téměř všechno dojednáno, dostal farní úřad pokyn, že nástroj musí být postaven pouze národním podnikem a veškerá jednání tedy začala nanovo, tentokrát s továrnou na varhany v Krnově".b

Organárska dielňa

Na Slovensku vieme zatiaľ o 17 organoch postavených firmou Ladislava Hausera. Všetky boli postavené až po II. svetovej vojne, koncom 40. a začiatkom 50. rokov 20. storočia. Tri z týchto organov boli jednomanuálové s pedálom, štrnásť bolo dvojmanuálových. Veľkosť dvojmanuálových organov bola rôzna, od celkom malých, s počtom registrov 8 – 10, cez trochu väčšie s 11 – 15 registrami, až po nástroje v Sielnici (okr. Zvolen) a Klokočove (okr. Čadca), ktoré majú 20, resp. 24 registrov. Najpočetnejšie sú zastúpené 10 registrové nástroje.c

Hauserove organy majú spravidla vzdušnice s kužeľovými ventilmi a pneumatickými traktúrami. Najväčší organ v Klokočove má dve voľné kombinácie, druhý najväčší  v Sielnici mal jednu voľnú kombináciu. Jednu V.K. má aj 13-registrový organ v r. kat. kostole v Hanušovciach nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou).d Pri jednomanuálových organoch postavených na Slovensku sú manuálové rozsahy vždy C – f3, 54 klávesov a tónov. Pedálový rozsah je pri jednomanuálových organoch vždy C – d1 (27 klávesov a tónov).  Manuálový rozsah C – f3 je pri dvojmanuálových nástrojoch postavených na Slovensku naozaj výnimočný.e Dvojmanuálové organy majú obyčajne manuálové rozsahy C – g3, na vedľajšom (žalúziovom) manuáli môže byť tónový rozsah o oktávu väčší (po g4).f Medzi slovenskými Hauserovými organmi nenachádzame ani jeden s rozsahom C – a3.

Pedálový rozsah na Hauserových dvojmanuálových organoch je  rôzny: od C po d1, alebo od C po f1. Nie je závislý ani od rozsahu manuálovg, ani od veľkosti nástroja.h Obyčajne majú registre v Hauserových organoch svoje vlastné  píšťaly v celom rozsahu (teda nie sú vytvorené tranmisiami, resp. extenziami). Jedinou transmisiou bol pedálový register Bourdonbas 16´ v r. kat. kostole v Sielnici.i V najväčšom Hauserovom organe na Slovensku je pedálový register Kryt jemný 16´ zoslabením zo Subbasu 16´.

Organy sú obyčajne označené na bielych obdĺžnikových firemných štítkoch s čiernym textom. V troch vodorovných riadkoch sú údaje – v hornom riadku o názve podniku, v strednom je uvedené meno podnikateľa a v spodnom sídlo podniku. Najčastejšie je na štítku napísané:  Závod pre stavbu organov / Ladislav Hauser / Teplice – Šanov II.j Takmer totožný firemný štítok je v Prečíne a Malom Šariši. V Prečíne je odchýlka v názve podniku: Závod na stavbu organov /..., v Malom Šariši v sídle podniku: Teplice – Lázne II. Štítok v Bystrom sa líši tým, že v prvom riadku je meno podnikateľa: LADISLAV  HAUSER /, v druhom názov podniku: ZÁVOD  PRE  STAVBU  ORGANOV / a v treťom sídlo podniku: TEPLICE – TRNOVANY.  Menej frekventované sú štítky: v Hanušovciach nad Topľou: Stavitelstvo organov / LADISLAV  HAUSER /  Teplice – Lázne II v Č.  V Čani je minimálny rozdiel v sídle podniku: Teplice – Láz. II. v Č. V obci Lúky je obdobný nápis. Odlišnosť je v názve sídla a tom, že je na rozdiel od všetkých ostatných firemných štítkov, je tento jediný napísaný po česky: Stavitelství varhan / Ladislav Hauser / Teplice-Lázně II.  V najväčšom Hauserovom organe v Klokočove je firemný štítok kruhový, s textom: ZÁVOD PRE STAVBU ORGANOV (ako horná časť kruhopisu) // LAD.  HAUSER // TEPLICE-LÁZ. II. v. Č. Odlišné sú údaje na obdĺžnikovom štítku v Pušovciach: nie je tam uvedený názov podniku, namiesto toho je uvedené, kto navrhol dispozíciu: Disposice: Univ. prof. / E. Riegler-Skalický. Najrozsiahlejšie údaje boli na tabuľke na hracom stole v Sielnici.

ORGANY

by/Bystre_svUrban05.jpg

BystréKostol sv. Urbana

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

dl/DlheKlcovo_NajsvTrojica08.jpg

Dlhé KlčovoKostol Najsvätejšej Trojice

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (4+4+2) *

f/Frickovce_RuzencovaPM01.jpg

FričkovceKostol Ružencovej Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (4+4+2) *

ha/HanusovceNadToplou_NanebovzatiePM09.jpg

Hanušovce nad TopľouKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (4+7+2) *

ko/Koprivnica_svOndrej03.jpg

KoprivnicaKostol sv. Ondreja

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 10 (4+4+2) *

ma/Malinec_NajsvTrojice3.jpg

MálinecKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

ma/MalySaris_KristaKrala_5.jpg

Malý ŠarišKostol Krista Kráľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3) *

ma/Margecany_svMargita_7.jpg

MargecanyKostol sv. Margity Antiochijskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (5+7+3) *

mo/Moravany_svStefanUhorsky06.jpg

MoravanyKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

o/OsrblieKat_09.jpg

OsrblieKostol Navštívenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8 (3+3+2) *

pu/Pusovce_NarodeniePM_6.jpg

PušovceKostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (4+6+2) *

si/Sielnica_rk04.jpg

SielnicaKostol Ducha Svätého

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P *

so/Sol_svMikulas05.jpg

SoľKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

st/StarHory_NavstPM_06_M.jpg

Staré HoryBazilika Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

tr/Trhoviste_svJanKrstitel06.jpg

TrhovišteKostol sv. Jána Krstiteľa

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 8 (3+4+1) *

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY