Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Johann Hencke

[Hencke, Hancke, Hanke, Henckhl; Johann]

* 1697, miesto neznáme
† 1766, Viedeň


BIO

Narodil sa vo Westfálsku v Nemecku. Bližšie životopisné údaje a miesto, kde sa vyučil za organára, nepoznáme. Bol viedenským mešťanom.

Organárska dielňa

Spolu s Gottfriedom Sonnholzerom ho považovali za najlepšieho rakúskeho organára 18. storočia. Staval aj väčšie, dvojmanuálové organy. Dokázal sa presadiť nielen na území Rakúska, ale aj celého Uhorska (Temešvár – Rumunsko, Eger – Maďarsko).

Na Slovensku zatiaľ vieme o troch organoch, ktoré pochádzajú z jeho dielne. Najstarší, dvojmanuálový organ postavil v bratislavskom kostole trinitárov r. 1751. Ďalší dvojmanuálový organ zhotovil r. 1755 pre niektorý trnavský kláštorný kostol. Odtiaľ ho po zrušení rádu Jozefom II. preniesli ako jednomanuálový nástroj do farského kostola v Sokolovciach. Posledným Henckeho opusom na území Slovenska je po výtvarnej stránke mimoriadne zaujímavý jednomanuálový organ s pedálom. Nástroj pôvodne stál v kaplnke kaštieľa grófa Erdődyho v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktorá v súčasnosti slúži ako r. kat. kostol. Všetky tri organy mali pôvodne manuálové rozsahy C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov a tónov. Pedále majú tónové rozsahy C – H, 12 tónov, len v Bratislave je tónový rozsah o tón väčší (C – c0). K pôvodným klávesovým rozsahom sa možno ťažko vyjadriť, najpravdepodobnejším sa zdá rozsah C – a0 s krátkou spodnou oktávou. Rovnako problematické je určiť dispozície, nakoľko nástroje v Bratislave a v Sokolovciach sú výrazne prestavané.

Organové skrine dvoch väčších organov sú charakteristické prevýšenými píšťalovými vežami na bokoch a ozdobným oblúkom, ktorý ich preväzuje.

ORGANY

ba/BA_svJanMath_06_Hencke1725.jpg

Bratislava – Staré MestoKostol sv. Jána z Mathy

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (10+5+4) *

SokolovceKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3) *

tr/TrenBohuslavice_PocPM_07_M.jpg

Trenčianske BohuslaviceKaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

Zoznam prác

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jána z Mathy (trinitársky, od r. 1854 farský), 1751 – dvojmanuálový pôvodne 18-registrový organ s pedálom (10+5+3).

Sokolovce; okres Piešťany, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. kríža, 1755 – pôvodne dvojmanuálový 17-registrový organ (10+4+3), postavený pre niektorý kláštorný kostol v Trnave.

Trenčianske Bohuslavice; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (pôvodne kaplnka grófa Erdődyho), 1763 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

 organari/Hancke_02.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE