Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Eberhard Anthoni Heinrich

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Organár a mešťan v Hainburgu, Rakúsko (Burgl. Orglmacher in Hainburg). Z jeho prác na území Slovenska sú nateraz známe len tri opravy organa v Dóme sv. Martina v Prešporku realizované v rokoch 1711, 1716 a 1722.

Záznamy z pozostalosti PhDr. Otmara Gergelyihoa:

(23.A) HEINRICH Eberhard Antonius // burgl. Orglmacher in Hainburg. Oprava dóm. organa v Blave // v rokoch 1711 (fl.44-), 1716, 1722.

(23.B) Bratislava Dóm 1711 // 1711   29/ Dem Eberhard Anthonio HEINRICH, burgl. Orglmacher in Heinburg, wegen reparir der grossen Orgl in der Thum Kirchen zu St. Martin, laut Contract u. Quitt. zalt  fl. 44 - AMB. E c. 24 – Účty dómu 1711, 1712

(23.C) HEINRICH Eberhard Anthoni, Omacher in Hainburg // 1716 No 21 wegen Reparirung der großen Orgel lauth Aufzugl  zahlt fl 6 - /AMB. E c. 27; 1722 No 59 AMB. E. A. H..... laut aufzigl 16.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY