Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Carl Hesse

[Hesse; Karl, Carl]

* 1808, Paplitz (Nemecko)
† 1882, Budapešť (Maďarsko)


BIO

Za organára sa vyučil pravdepodobne v Terste (Taliansko) u Pietra Antonia Bossiho. Koncom 40. rokov 19. storočia sa presťahoval do Viedne. Tu sa r. 1856 oženil. Mal troch synov, ktorí sa tiež zaoberali organárstvom. Okolo r. 1880 sa presťahoval do Budapešti.

Organárska dielňa

Chýrny viedenský organár postavil prvý organ r. 1836 pre anglikánsky kostol v Terste. R. 1848 zhotovil svoj desiaty opus pre ev. a. v. kostol v Gunspendorfe (Rakúsko). Pravdepodobne vtedy presťahoval dielňu do Viedne, kde potom pôsobil približne do r. 1880. Vyrábal väčšinou jednomanuálové nástroje, ale staval aj väčšie dvojmanuálové organy so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami. Získal viaceré ocenenia na výstavách, napr. v Paríži r. 1867 a vo Viedni r. 1869. Podľa vzoru talianskeho organárstva sa snažil vyhýbať klasickým viaczborovým Mixtúram a jednotlivé vysokopoložené rady budoval ako samostatné registre, ktoré na hranici počuteľnosti repetujú oktávovými repetíciami. Tento princíp však neuplatňoval dôsledne. R. 1873 vyšiel tlačený katalóg jeho organov, v ktorom je poznačených 108 opusov. V stavbe organov pokračoval aj po r. 1873.

Na Slovensku zhotovil dvojmanuálový organ pre ev. kostol v Dobšinej.

ORGANY

do/Dobsina_ev_06_M.jpg

Dobšinákostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22 (11+5+6) *

Zoznam prác

Dobšiná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1874 – dvojmanuálový 22-registrový organ.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE