Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jozef Reiszmayer

[Reiszmayer, Reiszmeyer; Josef]

* 1809, pravdepodobne Prešov
† po 1881, pravdepodobne Košice


BIO

Nevieme kde sa Jozef Reiszmayer vyučil za organára. Pôsobil v Košiciach, r. 1837 sa oženil s Annou Kádasovou, 4. decembra 1843 sa stal košickým mešťanom.

Organárska dielňa

Na základe zachovaných prameňov vieme len o jednom novom nástroji, ktorý J. Reiszmayer postavil pre r. kat. kostol v Silickej Jablonici. Malý, bezpedálový nástroj bol počas druhej svetovej vojny poškodený a neskôr odstránený. Ďalej sú známe už len opravy, ktoré realizoval. R. 1838 predložil magistrátu Košíc rozpočet na opravu organa v Dóme sv. Alžbety. R. 1840 opravoval organ v minoritnom kostole v Levoči a potom v Haniske a v Hutníkoch. V rokoch 1848, 1859 a 1862 predkladal návrhy na opravu dvojmanuálového organa v ev. a. v. kostole v Prešove. Opravou ho však poverili až po návrhu z r. 1862. Oprava stála 816 zlatých. V rámci opravy chromatizoval krátke spodné oktávy, dodal nové klaviatúry, tri nové mechy a na pozitíve vymenil oba drevené kryté registre, ktoré boli poškodené črvotočom. Ďalej vieme, že za ročný paušál 10 zlatých udržiaval klavíry košickej hudobnej školy.

ORGANY

pr/presov_ev_8.jpg

Prešov – Staré Mestokostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 24 (9+10+5)

Zoznam prác

Haniska; r. kat. kostol, oprava organa.

Hutníky; r. kat. kostol, oprava organa.

Košice; okres Košice, Košický kraj, Dóm sv. Alžbety, 1838 – rozpočet na opravu organa.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol františkánov – minoritov,1840 – oprava organa.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v. ,1848, 1859, 1862 – návrhy na opravu organa (nerealizovali sa).

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v. ,1863 – 1864 – rozsiahla oprava organa.

Silická Jablonica; Rožňava, Košický kraj, r. kat. kostol, jednomanuálový, bezpedálový nástroj (nezachoval sa).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE