Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Imrich Karabinoš

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Organár v Prešove.

Organárska dielňa

U Imricha Karabinoša v Prešove sa pravdepodobne vyučil Štefan Gábor, s ktorým potom Karabinoš v 30. a začiatkom 40. rokov 20. storočia spolupracoval. Popri stavbe nových organov sa venovali najmä opravám a prestavbám starších nástrojov, výrobe harmónií a mali aj sklad klavírov. Svoje výrobky označovali rôznymi obdĺžnikovými firemnými štítkami. Na štítku v r. kat. kostole v  Ondavských Matiašovciach (okr. Vranov nad Topľou) bol text: IMRICH KARABINOŠ // A // ŠTEFAN  GÁBOR // ZÁVOD  PRE  STAVBU  ORGANOV  A  HARMONIÍ  //  PREŠOV. Na ďalších štítkoch, ktoré sme zistili, boli texty:  KARABINOŠ  &  GÁBOR // továrňa na stavbu organov a harmónii – sklad klavírov //  PREŠOV ÷ SLOVENSKO. Takéto štítky sa doteraz našli na nástrojoch v r. kat. kostoloch v Dubinnom (okr. Bardejov);  Hudcovciach (okr. Humenné);  v Nedožeroch-Brezanoch a na harmóniu v Malých Bedzanoch. 

Príkladom ich spoločnej práce je prestavba 7-registrového pozitívu z dielne Pažických z Rajca v r. kat. Kostole sv. Heleny v Nedožeroch-Brezanoch. Postavený bol Pažickými z Rajca v roku 1791. Prestavba sa najmä kvôli nevhodne zmenenej dispozícií nástroja, zrušeniu pôvodnej klaviatúry spolu s ovládaním registrov na zadnej stene pozitívu, ukázala ako nešťastná, a to aj napriek tomu, že sa zachovala zásuvková vzdušnica a mechanické traktúry. Pri stavbe resp. prestavbe niektorých organoch je označený ako staviteľ len I. Karabinoš. Ide o nástroje v r. kat. Kostole sv. Bartolomeja Fričovciach (okr. Prešov, nedatované), Chminianskych Jakubovanoch (okr. Prešov) ev. (nedatované), Pobedíme (okr. Nové Mesto nad Váhom), r. kat. 1935 (prestavba). Predpokladáme, že Karabinoš mohol prestavať aj pôvodne jednomanuálový organ Martina Šaška seniora v r. kat. kostole v Podolí (okr. Nové Mesto nad Váhom). Rovnako aj opravu, čistenie a výmenu mecha barokového organa v r. kat. kostole v Sokolovciach (okr. Piešťany) v roku 1942 realizoval sám.

Pravdepodobne hneď po 2. svetovej vojne sa obaja organári osamostatnili. Dielňa Imricha Karabinoša ostala v Prešove. Najneskoršie sa tak stalo v roku 1947, keď v Katolíckych novinách vyšiel 29. 6. 1947 inzerát: Imrich Karabinoš v Prešove, Stalinova 62, vyrába a opravuje organy a harmónia so zárukou. 534.

Kedy Karabinošova dielňa zanikla zatiaľ nie je známe. Po zverejnení inzerátu už nie je známa žiadna jeho práca.

ORGANY

du/Dubinne_MenoPM09.jpg

DubinnéKostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / 4/3 *

f/Fricovce_svBartolomej_4.jpg

FričovceKostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (7/6+1) *

hu/Hudcovce_svTereziaLisieux08.jpg

HudcovceKostol sv. Terézie z Lisieux

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ne/Nedozery_breznany_svHeleny01.jpg

Nedožery-Brezany – BrezanyKostol sv. Heleny

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7

o/OndavskeMatiasovce_svMikulas07.jpg

Ondavské MatiašovceKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

PobedimKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 14 (11+3)

r/Rakusy_Ev_06.jpg

Rakúsykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)

si/Sindliar_svMichal_6.jpg

ŠindliarKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/11 (6/5+5/4+2)

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE