Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Melchior Kargut

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

S jeho menom sa stretáme v Banskej Bystrici v 30. rokoch 18. storočia. 

Organárska dielňa

Zatiaľ vieme len o stavbe dvoch pozitívov. Maďarský organológ a organár Dr. Kormos Gyula našiel záznam, že v r. 1733 staval Melchior Kargut päťregistrový pozitív pre evanjelikov v Békési. Kontrakt je napísaný slovensky, nakoľko békéšski evanjelici boli presťahovalci zo Slovenska. Jeho znenie je: Roku zatim 1733. dne 27. April // Positiv k slave mileho Pana Boha vsechmohuciho // z Banskej Bystrice gest prinesen { dopísané: na Pet mutacij} a 29. tehoš Me // sice .... stimovan a na miste swem v Chrame vysta // ven , skrze wazneho Magystra  Pana Melchio // ra Kargut. Orglmachra Bystrickeho.// A to sice Poneg Prwe z obzvlastneho vnuknuti Božiho, z usilovanj // kazatele, a vdečne pomocj Pana Richtare Andrease // Novak ...., Jakuba Valent a predniho....

Rovnako 5 registrový pozitív postavil M. Kargut pre ev. kostol v Ozdíne – Do chrámu si v roku 1735 tamojší evanjelici zadovážili nový organ s piatimi mutáciami od bystrického organára Melchiora Karguta. Organ stál 100 zlatých a existoval až do roku 1880.a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY