Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

F. Kiss

[Kiš]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Organár v Prešove.

Presné údaje o mieste a čase narodenia ako aj úmrtia nie sú známe, dokonca nepoznáme ani jeho krstné meno. Slovenská odborná literatúra organára s takým prieziskom nepozná. Jedine v knihe Dejiny Prešova I, je uvedený KISS, F. v roku 1776 ako zakladateľ organárskej dielne v Prešove.a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY