Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Juraj Klöckner

[Klöckner, Klokner, Glöckner; Ján Juraj, Johann Georg]

* okolo 1761, Niederberg pri Ehrenbreitsteine (dnes Nemecko)
† 29.04.1844, Bratislava


BIO

Údaje o jeho vyučení a vandrovke chýbajú. Do Bratislave prišiel okolo r. 1790. Pôsobil tu ako organár a výrobca rôznych klávesových nástrojov, najmä spinetov a klavírov. V Bratislave sa 17. februára 1800 oženil s Annou Neumannovou. V nasledujúcom roku, 21. decembra 1801, vstúpil do bratislavského stolárskeho cechu.

Organárska dielňa

Z tvorby J. Klöcknera sa zachovalo veľmi málo prác. O organizácii dielne nemáme žiadne poznatky, rovnako nevieme urobiť zovšeobecňujúce závery o jeho tvorbe. S istotou mu možno pripísať len dva organy. Jeden bezpedálový, 7-registrový nástroj z r. 1830, zhotovený pre r. kat. kostol v Börcsi (Maďarsko), a druhý, pôvodne taktiež bezpedálový, 8-registrový nástroj, ktorý postavil so synom Karolom pre ev. a. v. kostol v Pezinku (v r. 1952 nástroj preniesli do kostola ev. a. v. v Nových Zámkoch, kde sa nachádza dodnes). Ale predpokladáme, že ich spoločným dielom je aj nástroj pre Börcs. Navyše pezinský nástroj bol r. 1883 zásadne prestavaný a rozšírený o pedál, takže v súčasnosti už veľa informácií o pôvodnom stave neposkytuje. Juraj Klöckner postavil r. 1822 pravdepodobne i 6-registrový pozitív pre r. kat. kostol v Horných Lefantovciach. Od r. 1935 sa pozitív nachádza v r. kat. kostole v Beši. Okrem organov sa z jeho tvorby zachovali dva klavíry, a to v Mestskom múzeu v Bratislave z r. 1793 (údajne určený pre Johanna Nepomuka Hummela) a v Múzeu klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach z r. 1808. Inak máme o jeho činnosti už len písomné správy. Od konca 18. storočia sa vyše tri desaťročia staral o 12 klavírov mestskej hudobnej školy v Bratislave. V rokoch 1804 – 1840 udržiaval organy v bratislavskom Dóme sv. Martina, v rokoch 1810 – 1824 a r. 1827 Effingerov pozitív v ev. a. v. kostole v Šamoríne. R. 1832 vyrobil klavír pre mestskú hudobnú školu v Bratislave.

ORGANY

be/Besa_svAnna_DVD.jpg

BešaKostol sv. Anny

Organový pozitív I / 6 *

sa/Samorin_ev_06_M.jpg

Šamorínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5)

Zoznam prác

Beša; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Anny, 1822 – pravdepodobne stavba šesťregistrového pozitívu (pôvodne pre r. kat. kostol v Horných Lefantovciach, od r. 1935 je nástroj v Beši).

Börcs (Maďarsko); r. kat. kostol, 1830 – stavba jednomanuálového 7-registrového nástroja (pravdepodobne spoločne so synom Karolom).

Bratislava ; Bratislava, Bratislavský kraj; r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža (klariský), 1832 (autor pravdepodobne Juraj Klöckner), jednomanuálový, 8 registrový organ s pedálom. Nástroj zanikol r. 1894, keď ho predali pravdepodobne Antonovi Schönhoferovi.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Dóm sv. Martina, 1804 – 1840 – údržba a oprava organov.

Nové Zámky; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1833 – stavba osemregistrového nástroja spoločne so synom Karolom (pôvodne pre ev. a. v. kostol v Pezinku, v Nových Zámkoch sa organ nachádza od r. 1952).

Šamorín; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1810 – 1824, 1827 – údržba a oprava Effingerovho nástroja z r. 1785.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE