Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Gustáv Kobza

[Kobza; Ágoston, Gustáv]

* 26.8.1842, Eger (Maďarsko)
† 3.12.1909, Eger (Maďarsko)


BIO

Za organára sa vyučil pravdepodobne u Ludwiga Moosera. V 70. rokoch mal dielňu v Egeri, koncom 80. a začiatkom 90. rokov pôsobil v Horpácsi (Maďarsko).

Organárska dielňa

Venoval sa najmä opravám organov, ale zhotovil aj niekoľko menších nástrojov. Jeden z najstarších opusov, jednomanuálový pedálový organ so šiestimi registrami z r. 1877, sa nachádza v r. kat. kostole v Aldebrő (Maďarsko). Niekoľko nástrojov postavil aj na Slovensku. Dodnes sa zachoval pozitív v kat. kostole v Hodejovci a nástroj v ev. kostole v Zombori. Obe diela sú signované na pôvodných firemných štítkoch. Kobza aj opravil na Slovensku niekoľko organov. Prvú opravu realizoval r. 1868 ešte spoločne so svojím majstrom L. Mooserom v ev. a. v. kostole v Šamoríne.

ORGANY

ho/hodejovec_ev.jpg

HodejovecKostol sv. Martina

Organový pozitív I / 5 *

sa/Samorin_ev_06_M.jpg

Šamorínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5)

Zoznam prác

Hodejovec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1889 – 5-registrový pozitív.

Liptovský Trnovec; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, 1879 – oprava.

Rimavica; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1884 – oprava.

Šahy; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1882 – oprava.

Šamorín; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1868 – oprava (spoločne s L. Mooserom).

Zombor; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1891 – jednomanuálový 7-registrový nástroj s pedálom (6+1).

Veľké Vozokany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1892 – 6-registrový nástroj, bližšie údaje chýbajú (nezachoval sa).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE