Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Georg Reinhard

[Reinharth, Reinhard, Reinhart; Georg ]

* okolo 1769, Langenprozelten bei Gemünden a. M. (Nemecko)
† 4.6.1826, Komárno


BIO

Organár nemeckého pôvodu Georg Reinhard pracoval začiatkom 19. storočia u viedenského organára Johanna Boháka. Spolu začali stavať dvojmanuálový organ pre ref. kostol v Komárne. Bohák r. 1805 zomrel, nástroj o rok neskôr dokončil Reinhard. V Komárne, kde sa 5. októbra 1807 stal mešťanom, si otvoril vlastnú dielňu. V knihe mešťanov je zápis: „Georg Reinharth, Cath., Organifex, ex Longenbrodtzelten, Coelebs, taxa 8 – + 3 – pro instrumentis incendiariis, die 5. Octobris 1807.“ O dva roky (16. apríla 1809) sa zosobášil s Barbarou Fogl. Zomrel v Komárne na tuberkulózu.

Organárska dielňa

Poznáme len málo samostatných Reinhardových prác. Z r. 1824 pochádza len štvorregistrový pozitív, ktorý Reinhard postavil pre r. kat. Kostol sv. Rozálie v Komárne. Nástroj sa dodnes nachádza v kostole, je však dlhodobo nefunkčný.

Na základe jedného malého nástroja možno len ťažko robiť zovšeobecnenia. Napriek tomu sa však zdá, že rozsah C – c3 a najmä krátka spodná oktáva už neboli primerané dobe vzniku nástroja, veď aj organ, ktorý Reinhard dokončil po Bohákovej smrti r. 1806, mal manuálové rozsahy C – d3 chromaticky.

Dielňa pracovala ďalej aj po Reinhardovej smrti, patrila jeho vdove. Dielňu viedol pravdepodobne Reinhardov pomocník Ján Sax.

Zoznam prác

Komárno; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Rozálie, 1824 – 4-registrový pozitív (dlhodobo nefunkčný).

Komárno; okres Komárno, Nitriansky kraj, ref. kostol, 1806 – dokončenie Bohackovho dvojmanuálového organa.

Komárno; okres Komárno, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1814 – opätovná stavba 12-registrového organa, ktorý r. 1812 zhotovil peštiansky organár Ignác Peppert. R. 1901 ho darovali ev. a. v. kostolu v Csákvári (Maďarsko).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE