Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Johann Koukal

[Jan]


BIO

Presné údaje o mieste a čase narodenia ako aj úmrtia nie sú známe. Vieme len, že v Trenčíne v druhej polovici 19. storočia pôsobil organár tohoto mena. Nevieme mu priradiť  žiadnu prácu.a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY