Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ursula Löw

* dátum neznámy, miesto neznáme
† 2.5.1835, Prešporok


BIO

Zatiaľ úplne neznámy organár v Prešporku, pôsobiaci pred rokom 1835. Nepoznáme ani jeho meno, ani žiadnu jeho prácu. Vieme o ňom len vďaka Matrike úmrtí Dómu sv. Martina, kde je zápis o úmrtí jeho vdovy: Majo 2a (1835 in civitate) Löw Ursula Vidua organedae hujatis 89 ann.  Inflamatio viscerum, sacramentis moribundorum provisa...a

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY