Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ján Mandel

[Mandel, Mandell, Mandele, Mander, Mandil; Johann, Joann]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, pravdepodobne Trenčín


BIO

Ján Mandel bol organár, ale vyrábal aj iné klávesové hudobné nástroje, napr. klavichordy. Svedčí o tom návod v Šantrochovom zborníku z r. 1757: „Clavicordium concordare, chordisque applicare – na klavicord struny aplicovat od Johan Mandla organare Trentsiniensi.“ V rovnakom období pôsobili v Trenčíne ako organári aj František Mandel a Dávid Mandel. O tom, v akom boli príbuzenskom vzťahu, však nemáme informácie. Navyše nie je isté ani to, či pri Jánovi Mandlovi ide o jednu, alebo dve osoby – s novopostavenými organmi Jána Mandla sa totiž stretáme v rokoch 1712 – 1766, teda až 54 rokov, čo môže byť doba pôsobnosti aj jedného majstra, ale nie je to bežné.

Organárska dielňa

Z diel Jána Mandla sa nezachovalo v pôvodnom stave ani jedno. Ešte donedávna sa v r. kat. kostole v Dolnom Lieskove nachádzal sedemregistrový pozitív postavený r. 1754. Žiaľ, pred niekoľkými rokmi ho z kostola odstránili. Z organa, ktorý J. Mandel postavil pre ev. a. v. kostol v Štítniku r. 1766, sa zachovala len podstatne prehĺbená organová skriňa. Prospekt organa je veľmi zaujímavý párnym počtom píšťalových polí, čo je u nás v baroku ojedinelé.

O ďalších organoch máme len písomné správy. V prípade päťregistrového pozitívu pre kaplnku kaštieľa v Tovarníkoch sa zachoval aj zápis dispozície:

1. Principale 3 (!) pedum de stanno (teda trojstopový cínový principál). Takmer určite ide o omyl, správne má byť dvojstopový.

2. Coppl 4 pedum de ligno (štvorstopový krytý drevený register, myslí sa skutočná výška najväčšej píšťaly, teda kryt je zvukovo v osemstopovej polohe).

3. Flött 2 pedum de ligno (dvojstopový krytý drevený register, opäť sa myslí skutočná dĺžka najväčšej píšťaly, teda register je zvukovo v štvorstopovej polohe).

4. Quinta 1 1/2 pedis de stanno (cínová kvinta 1 1/3´).

5. Octava repetens de stanno (určite išlo o Oktávu 1´, ktorá – ako to bolo na Slovensku zvykom – na c2 repetovala oktávovou repetíciou).

ORGANY

st/Stitnik_ev_08nov_M.jpg

Štítnikkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17/11 (8/5+6/4+3/2) *

Zoznam prác

Dolný Lieskov; okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol sv. Anjelov Strážcov, 1754 – 7-registrový pozitív (v kostole sa už nenachádza).

Gemer; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1712 – 7-registrový nástroj s tremulantom, postavený koncom júna 1712 (nezachoval sa).

Ožďany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1760 – nástroj sa nezachoval, chýbajú akékoľvek podrobnosti, nevieme ani to, či ho staval Ján, alebo niektorý z ďalších Mandlovcov.

Prietrž; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1757 – nástroj sa nezachoval, chýbajú akékoľvek podrobnosti, nevieme ani to, či ho staval Ján, alebo niektorý z ďalších Mandlovcov.

Štítnik; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1766 – jednomanuálový nástroj. Organ, vrátane prác spojených so stavbou chóru, stál vyše 928 zlatých. Zachovala sa len značne prehĺbená organová skriňa.

Tovarníky; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, kaplnka v kaštieli, 1744 – 5-registrový pozitív (nezachoval sa).


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

 organari/Mandel_Jan_03.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE