Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Karol Kyseľ

[Kiszely, Kisel, Kysel, Kiselý; Karol, Ján Karol]

* 16.1.1814, Slovenská Ľupča
† 31.8.1871, Banská Bystrica


BIO

Narodil sa v rodine notára, učiteľa a organára Michala Kyseľa. Vyučil sa u svojho otca a neskôr sa dva roky zdokonaľoval vo Viedni u Krištofa Erlera. Spočiatku pracoval spolu s otcom, neskôr sa osamostatnil. Bol banskobystrickým mešťanom, zakladajúcim členom Matice Slovenskej a od r. 1868 členom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Zomrel uprostred práce na 6-registrovom bezpedálovom nástroji pre ev. a. v. kostol v Hnúšti-Brádne, ktorý potom dokončil Matej Vavro. Smrť Karola Kyseľa zaznamenal aj časopis Konfessionálna Škola: „1. sept. Karol Kiszely mešťan a organár v Baň. Bystrici a síce len 1/4 roka po svojom 84 ročnom otcovi Michalovi, ktorý si meno prvého slovenského organára svojimi stavbami vydobil.“

Organárska dielňa

O organizácii práce v dielni sa zatiaľ nenašli žiadne údaje. Možno predpokladať, že v nej nebolo veľa pomocníkov, prípadne mohol Karol Kyseľ pracovať aj sám. Jeho tvorbu uvádzame spoločne s tvorbou Michala Kyseľa.

Karol Kyseľ patril k známym slovenským organárom a v súdobej tlači vyšlo o jeho práci veľa pochvalných správ. Odcitujeme aspoň dve: „I ja opätujem, čo všetci za pravdu a potrebu uznávame, že my Slováci našich umelcov, priemyselníkov, kupcov, remeselníkov, keď vidíme, že sú naši národovci a pri tom nám svojími znamenitými výtvorami, dielami, článkami poslúžiť môžu, obzvláštne napomáhať máme aspoň odberaním a poskytovánim zárobku. K tomu i ja chcem dopomôcť týmto dopisom, v ktorom veľactenému obecenstvu odporúčam našeho pochválne známeho umelca a národovca pána Karola Kiszela, baňsko – bystrického organára. Po Novohrade z cirkvi do cirkvi robí a stavia svoje organy, všeobecný súd znalcov zneje len o vynikajúcej výbornosti vniutorného i zovniutorného sriadenia jeho organov, aj o slušnosti ceny. Do závadskej cirkvi robil organ pred piatymi rokami, boli sme síce hneď z počiatku spokojní s jeho dielom, ale nechtiac hneď s chválou von, čakal som až prejde niekoľko rokov, že keď dielo pochváli svojho majstra, že potom skorej dopomôžem k rozšíreniu dobrej povesti našeho menovaného umelca s mojim verejným pochválením. A tak je v skutku, náš organ čím dial, tým lepšie chváli svojho pôvodcu, tak že s dobrým svedomím odporúčame našeho Kiszela národovcom naším potrebu majúcim na organy do kostolov. Zpraví vám on organ, aký chcete. Pri tom je vám to tak znamenitý človek, že keď dostane sa Vám do susedstva s robotou svojou, neobíde vás, ale prijde k vám a obhliadne svoje dielo. Našu účasť zaslúži on už i kroz to, že je náš národovec, skutočný zakladateľ Matice, odberateľ našich novín, kníh, podporujme ho tedy i my.“

Druhá správa pochádza z roku 1867: „Dňa 10. novembra dala cirkev evanj. filiálna horňo – tisovnícka svoj vnovovýstavený kostol vysvätiť,... Pripomenúť dlžno pri tejto príležitosti i nášho veľazaslúžilého, takmer názov národňoslovenského organára už zaslúživšieho p. Karola Kysel z Baňskej Bystrice, ktorý spomínaný kostol prevýborným šesťmutáciovým organom ozdobil. Tu na okolí tento pán už viac výborných a znamenitých organov postavil; tak na Turompolí, Lešti, Veľkom Lôme, Sennom, Hornej Strehovej, Ľuboreči, Lentvore, Uderinej, Budinej, Turičkách, Dolnej Strehovej; potom v Lučenci, Plachtincách, Pliešovcách atď. – všetko výborné diela; a preto zpomänutého pána v tomto ohľade každej cirkvi, nie len možno, ale práve povinnosťou je odporúčať. Pán Moser, by vidiac tieto diela, tiež nemal na ních a pri ních čo „aussetzovať.

ORGANY

ba/Babinec_ev_06_M.jpg

Babineckostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)

ba/Badin_ev_06_M.jpg

Badínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

c/Cerencany_ev.jpg

Čerenčanykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

dr/Drazice_ev_Otmar.jpg

Dražicekostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

du/Dubrava_svOndrej_06_M.jpg

DúbravaKostol sv. Ondreja

Organový pozitív I / 5 *

Hnúšťa – Brádnokostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

hn/Hnusta_pol_ev.jpg

Hnúšťa – Polomkostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5 *

ba/Banska_hodrusa_ev02.jpg

Hodruša-Hámre – Banská Hodrušakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1) *

ho/HorneZahorany_ev.jpg

Horné Zahoranykostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5 *

ho/HornyTisovnik_Ev_2.jpg

Horný Tisovníkkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

hr/Hrusovo-Ostr_ev_Kiszely.jpg

Hrušovo – Likierkostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

hu/Huty_PremPana_06_M.jpg

HutyKostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3) *

hy/Hybe_Ev_02.jpg

Hybekostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+5+3) *

ja/Jasova_rk_svVavrinca038.jpg

JasováKostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3) *

ky/Kyjatice_ev_06_M.jpg

Kyjaticekostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5 *

le/LehotanRim-RimLeh_ev.jpg

Lehota nad Rimavicou – Rimavicakostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

le/LehotanRim-Rim_ev_01.jpg

Lehota nad Rimavicou – Rimavská Lehotakostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

u/Uderina_Ev_3.jpg

Lovinobaňa – Uderinákostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

lu/Luborec_Ev_2.jpg

Ľuborečkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

ml/Mladzovo_Ev_9.jpg

Mládzovokostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 4 *

mo/Mostenica_BB_rk_02.jpg

MoštenicaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (10+2) *

my/myto-pod-dum-rk-01.jpg

Mýto pod ĎumbieromKostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

ni/NizSkalnik_ev_06_M.jpg

Nižný Skálnikkostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

r/RatkovskaSucha_ev.jpg

Ratkovská Suchákostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 5 *

r/RatBystre_ev_DVD.jpg

Ratkovské Bystrékostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 9

r/rimavska_bana_2.jpg

Rimavská Baňakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / P / 13 (10+3) *

sl/Slizke_ev_06_M.jpg

Slizkékostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

st/StarHory_svAnna_06_M.jpg

Staré HoryKaplnka sv. Anny

Organový pozitív I / 5 *

te/TeplyVrch_ev.jpg

Teplý Vrchkostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

Zoznam prác

Babinec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1841 – prenesenie starého pozitívu z Rimavskej Bane do Babinca a výroba novej manuálovej klaviatúry (Michal so synom).

Badín; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Učiteľský ústav, 1856 – malý, pravdepodobne len 4-registrový nástroj s priveseným pedálom (Karol).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1829 – oprava (Michal).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1826 – oprava (Michal).

Banská Bystrica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1862 – 1866 – oprava (Karol).

Börszony (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1852 – organ, bližšie údaje chýbajú (Karol).

Budiná; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – organ, bližšie údaje chýbajú.

Dolná Strehová; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, rok neznámy– bližšie informácie chýbajú (Karol).

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1855 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (zhorel pri požiari r. 1893).

Dražice; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1843 – 6-registrový pozitív (Karol).

Dúbrava; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Ondreja, 1837 – 5-registrový pozitív (Michal so synom).

Dvorníky; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1863 – oprava (Michal).

Gemerček; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1845 – 5-registrový pozitív, pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Hrnčiarskej Vsi-Veľkej Suchej (Michal).

Hnúšťa-Brádno; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1871 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (posledné, nedokončené dielo Karola Kyseľa).

Hnúšťa-Polom; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1871 – 5-registrový pozitív (Karol).

Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1859 – jednomanuálový 8-registrový, pôvodne bezpedálový nástroj (Karol).

Horná Strehová; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – bližšie informácie chýbajú (Karol).

Horné Zahorany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 50. alebo 60. roky 19. stor. – 5-registrový pozitív (Karol).

Horný Tisovník; okres Detva, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1867 – 6-registrový nástroj (Karol).

Hrušovo-Ostrany; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj, pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol v Likieri (Karol).

Hrušovo-Slizké; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1858 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Huty; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol Premenenia Pána, okolo r. 1870 –jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom, pôvodne postavený pre r. kat. kostol vo Valašskej Dubovej, odkiaľ sa v 80. rokoch 20. storočia dostal do Hút (Karol).

Hybe; okres Liptvský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1859 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (Karol). Zachovala sa len organová skriňa.

Ipeľské Úľany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový organ s pedálom (Karol). V 80. rokoch 20. stor. bol z kostola vysťahovaný a pravdepodobne zanikol.

Jasová; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1864 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom za 1 200 zlatých, pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Šahách, odtiaľ ho r. 1937 predali do Jasovej (Karol).

Kisač (Vojvodina v bývalej Juhoslávii); kostol ev. a. v., 1856 – jednomanuálový organ (Karol).

Kyjatice; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1867 – 5-registrový pozitív (Karol).

Laliť (bývalá Juhoslávia); kostol ev. a. v., 1856 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Lehota nad Rimavicou-Rimavica; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Lehota nad Rimavicou-Rimavská Lehota; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1855 – 6-registrový pozitív (Karol).

Lentvora; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy (Karol). Nezachoval sa.

Lešť (zaniknutá obec); okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1862 – organ (Karol).

Liptovské Matiašovce; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ladislava, pravdepodobne 30. roky 19. stor. (Michal). Nástroj pôvodne stavaný pre r. kat. kostol v obci Liesek (okres Tvrdošín) bol kúpený v septembri r. 1922. Nástroj je prestavaný.

Lom nad Rimavicou; okres Brezno, Banskobystrickýkraj, r. kat. kostol, rok neznámy – organ (bližšie údaje chýbajú).

Ľuboreč; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., okolo r. 1851 – jednomanuálový pôvodne 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Lučenec; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový organ, bližšie údaje chýbajú (Karol). Nezachoval sa.

Lukovištia; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1822 – jednomanuálový 10-registrový bezpedálový nástroj (Michal).

Malé Teriakovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – organ (bližšie informácie chýbajú).

Mládzovo; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – 4-registrový pozitív (Karol).

Moštenica; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1846 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (Michal so synom).

Mýto pod Ďumbierom; okres Brezno, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, rok neznámy – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj.

Nižná Boca; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1826 – 6-registrový pozitív (Michal).

Nižný Skálnik; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1857 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Plachtince (nie je známe, či bol nástroj zhotovený pre Dolné Plachtince, alebo pre Horné Plachtince); okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, rok neznámy – stavba organa (Karol). Nezachoval sa.

Pliešovce; okres Zvolen, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1863 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (Karol). Zanikol r. 1927.

Pôtor; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1851 – oprava (Karol).

Ratkovská Suchá; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1866 – 5-registrový pozitív (Karol).

Ratkovské Bystré; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1858 – oprava (Karol).

Rimavská Baňa; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1842 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (Michal so synom). Z nástroja sa zachovali len zvyšky.

Sámsonháza (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1870 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (Karol).

Sása; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., chýba rok – 5-registrový pozitív (Michal).

Senné; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový organ (Karol). Nezachoval sa.

Sľažany; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, kostol ev. a. v., 1865 – jednomanuálový 5-registrový bezpedálový nástroj, pôvodne postavený pre ev. a. v. kostol vo Veľkej Vsi, kde sa nachádzal do r. 1952 (Karol).

Slovenská Ľupča; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1863 – oprava (Michal).

Smrečany; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1871 – jednomanuálový organ (Karol). Nezachoval sa.

Staré Hory; okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kaplnka sv. Anny, 1837 – 5-registrový pozitív (Michal so synom).

Teplý Vrch; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy, – 6-registrový pozitív (Karol).

Turičky; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1860 – 6-registrový nástroj (Karol). Nezachoval sa.

Uderiná; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – 6-registrový, čiastočne prestavaný nástroj (Karol).

Vácz (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1868 – jednomanuálový organ s pedálom.

Veľký Lom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1867 – 6-registrový, bezpedálový nástroj, prevezený r. 1954 zo zaniknutej obce Turie Pole (Karol).

Veľký Lom; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový bezpedálový nástroj (Karol). Z nástroja sa zachovali len zvyšky.

Závada; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1859 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj (Karol).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE