Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Josef Melzer

[Mölzer]

* 1871, Kutná Hora (Česká republika)
† 1958, Kanada


BIO

Josef Melzer patrí medzi posledných členov organárskej rodiny, ktorej korene siahajú do polovice 19. storočia. Skúsenosti získal vo Viedni a Frankfurte nad Odrou u Sauera. Krátko po prvej svetovej vojne firmu rozšíril a premenoval na „Josef Melzer“. Vyšli z nej viaceré pozoruhodné organy, menovite nástroj pre Jiráskovo divadlo v Hronove (1929) alebo organ v kostole sv. Jakuba v Kutnej Hore (1947, IV / 100). Po r. 1948 sa vysťahoval do Kanady. Zamestnanci jeho firmy v r. 1949 vytvorili družstvo Organa. O dva roky neskôr bol pod značku družstva Organa začlenený aj Tučkov závod.!1

Organárska dielňa

Väčšina Melzerových organov má pneumatické traktúry, vzdušnice sú taškové alebo kužeľkové. Pod vplyvom jeho brata Ing. Eustacha Melzera, ktorý napísal prácu o využití elektriny v organárstve, sa Josef Melzer zaoberal aplikáciou elektriny v pneumatickej sústave systému „Unit“. Nástroje postavené krátko po prvej svetovej vojne sú typické početným zastúpením zinkových píšťal v rámci píšťaľového fondu. Kvalitu nástrojov dlhé roky ovplyvňoval intonér František Čálek.

ORGANY

bb/BB-Ulanka_svAnton_03.jpg

Banská Bystrica – UľankaKostol sv. Antona Paduánskeho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Čabradský Vrbovokkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

do/Donovaly_svAnton_06_M.jpg

DonovalyKostol sv. Antona Paduánskeho

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

g/Gbely_svMichal_07_M.jpg

GbelyKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+5+5)

no/NovaLehota_rk03.jpg

Handlová – Nová LehotaKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

hl/Hlboke_ev_06.jpg

Hlbokékostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)

ho/HornaStrehova_Ev_8.jpg

Horná Strehovákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

hu/Hucin_ref.jpg

Hucínref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

kl/Klak_rk02.jpg

KľakKostol sv. Terézie z Ávily

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

li/LiptMichal_svMichal_06_M.jpg

Liptovský MichalKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

my/Myjava_ev_06.jpg

Myjavakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 25 (12+6+7)

po/Podhorany_svMartin_Z23_04.jpg

PodhoranyKostol sv. Martina

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 4 (3+1) *

pr/Prochot_rk02.jpg

ProchotKostol sv. Matúša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

r/revuca_lehota_ev.jpg

Revúcka Lehotakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

ro/Rozlozna_ev_06_M.jpg

Rozložnákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

sa/Sasa_svKatarinaAlex_C22_02.jpg

SásaKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

si/Sivetice_ev_02.jpg

Šiveticekostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

sk/Skalica_ev_06_M.jpg

Skalicakostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 15 (7+4+4)

sk/Skalica_svMichal_09_M.jpg

SkalicaKostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+6+4) *

SobotišteKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)

so/SocovceKat_05.jpg

SocovceKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

st/Studenec_svJozef_02.jpg

StudenecKostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

tr/Trakovice_svStefan_02.jpg

TrakoviceKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

ve/VelkaVes_Ev_12.jpg

Veľká Veskostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (5+5+3/2) *

Zoznam prác

Trakovice; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1921 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), pneumatická výpustka. Menšie dispozičné zmeny (pravdepodobne 80. roky 20.stor.).

Buková; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, okolo 1920 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), elektrická výpustka. Pôvodné pneumatické traktúry prestavané začiatkom 90. rokov 20. stor. (Peter Reiffers).

Párnica; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., okolo 1927 – vypracovanie cenovej ponuky na stavbu nového organa.

Čabradský Vrbovok; okres Krupina, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), mechanická kužeľka.

Gbely; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, obdobie po prvej svetovej vojne – rozsiahle dispozičné úpravy.

Hlboké; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1921 – nový hrací stôl a zinkové prospektové píšťaly.

Hucín; okres Revúca, Banskobystrický kraj, ref. pravdepodobne 1931 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická výpustka.

Kozárovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1931. Organ už zanikol.

Ladice; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, po prvej svetovej vojne – nové prospektové píšťaly.

Myjava; okres Myjava, Trenčiansky kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – doplnenie prospektových píšťal zrekvirovaných počas prvej svetovej vojny.

Pohranice; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1923 – oprava a nové prospektové píšťaly.

Revúcka Lehota; okres Revúca, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., okolo 1933 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), pneumatická výpustka.

Rozložná; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 20. príp. 30. roky 20. stor. – jednomanuálový 5-registrový organ s pedálom (4+1), vzdušnice s registrovými kancelami (manuál výpustkový), traktúry pneumatické.

Senica; okres Senica, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1920 – nové prospektové píšťaly.

Skalica; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1927 – dvojmanuálový organ s pedálom. Organ už zanikol.

Sobotište; okres Myjava, Trenčiansky kraj , r. kat. kostol, rok neznámy – oprava a pravdepodobne nové prospektové píšťaly.

Stará Turá; okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj , kostol ev. a. v., 1923 – nové prospektové píšťaly a úprava dispozície.

Šivetice; okres Revúca, Banskobystrický kraj, ev.a.v., rok neznámy – oprava.

Turie; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. kostol, pravdepodobne 70. – 80. roky 19. stor. – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Autor textu: Marek Cepko


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

Ilustrácia z dobového firemného katalógu. organari/Melzer_katalog_01.jpg Ilustrácia z dobového firemného katalógu. organari/Melzer_katalog_02.jpg Ilustrácia z dobového firemného katalógu. organari/Melzer_katalog_03.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE