Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Magister Mikuláš

[Magister Mikuláš, Magister Nicolaus, Nicolaus de Zechen, Meister Nicolaus]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† pravdepodobne 1515, Bratislava


BIO

Magister Mikuláš bol kňaz a patril k najlepším uhorským organárom. R. 1469 ho vesprímsky prepošt poveril stavbou organa v miestnej katedrále. R. 1498 ho ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakócz vymenoval za bratislavského altaristu a poveril stavbou organov na území arcidiecézy. Zároveň ho oslobodil od povinnosti zdržiavať sa v Bratislave. Bratislavská družná kapitula ho pre sústavnú neprítomnosť zbavila miesta altaristu, ale na rozkaz kráľa Vladislava II. ho musela prijať späť. Kráľ ho dokonca vymenoval za kanonika bratislavskej kapituly a daroval mu menší majetok. Okolo r. 1510 sa stal kráľovským dvorným hudobníkom (Musicus Regius). R. 1515 sa objavuje jeho meno medzi bratislavskými kanonikmi naposledy.

Organárska dielňa

Nezachoval sa žiadny nástroj. Poznáme však niekoľko lokalít, pre ktoré postavil organ.

Zoznam prác

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Kataríny, 1509 – stavba organa.

Banská Štiavnica; okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kaplnka sv. Anny, 1509 – pozitív.

Hronský Beňadik; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Benedikta opáta (benediktínsky), 1506 – stavba organa.

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, 1503 – bližšie informácie chýbajú.

Levoča; okres Levoča, Prešovský kraj, 1504 – bližšie informácie chýbajú.

Ostrihom (Esztergom, Maďarsko); katedrála, začiatok 16. storočia – stavba nového organa.

Szentgyörgymező (Maďarsko – v súčasnosti časť Ostrihomu Esztergomu); 1510 – miestny prepošt objednal u Mikuláša nový organ.

Vesprím Veszprém (Maďarsko); katedrála, 1469 – vesprímsky prepošt poveril Mikuláša stavbou nového organa.

Zvolen; okres Zvolen, Banskobystrický kraj, 1466 – stavba organa. Bližšie informácie chýbajú.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE