Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Johann Fazekas

[Fazekas; Johann, János]

* 29.03.1806, Demecser (Maďarsko)
† 24.03.1874, Pešť (Maďarsko)


BIO

Narodil sa v rodine učiteľa. Vyučil sa za organára, od r. 1825 bol organárskym tovarišom. Spočiatku pracoval v peštianskej organárskej dielni Ignáca Pettera. Od r. 1829 pôsobil ako organár a výrobca klavírov v Bratislave, kde sa r. 1833 stal mešťanom. V nasledujúcom roku (12. októbra 1834) sa oženil s Johannou Waitsekovou. V 20. rokoch mal dielňu na Kapitulskej ulici, v 40. rokoch na Obchodnej (Schöndorfskej) ulici a v 50. rokoch na Dunajskej ulici. R. 1839 dielňu zväčšil a začal v nej vyrábať dva klavíry mesačne. Po troch rokoch od manželkinej smrti (zomrela 1. novembra 1852) presťahoval dielňu do Pešti, kde sa r. 1856 stal mešťanom. Pôsobil tu ako organár, opravár klavírov a obchodník s klavírmi.

Organárska dielňa

Fazekasove organy majú spravidla manuálový rozsah C – f3. Rozsah pedála nie je stabilný. Vo významnejších lokalitách bol C – h0, teda 24 klávesov a tónov. Pri nástrojoch určených do menej významných lokalít bol klávesový rozsah obyčajne takisto C – h0, ale skutočný tónový rozsah bol obmedzený spravidla na C – H , teda 12 tónov. Niekedy však bol menší aj klávesový rozsah pedála, napr. v Poltári je klávesový rozsah C – f0, 18 klávesov, pričom tónový rozsah je len C – H. Fazekasove vzdušnice sú vždy zásuvkové, tónové ventily bývajú ešte lepené na prúžku kože. Traktúry (hracia i registrová) sú mechanické. S oktávovými a pedálovými spojkami sme sa v jeho nástrojoch nestretli. Ako raritu uveďme, že do svojich, najmä význačnejších organov aspoň sporadicky disponoval aj jazykové registre. Obyčajne však išlo len o harmóniový, prierazný jazykový register, bez ozvučníc a možnosti ladenia. Takýto register môže byť umiestnený priamo na vzdušnici, napr. v r. kat. kostole v Bratislave-Rači, alebo v hracom stole, napr. na dvojmanuálovom organe v Mosonszentjánosi (Maďarsko) či na jednomanuálovom organe v ev. a. v. kostole v Poltári. Unikátny je jazykový register Pozauna 16´ na pedáli dvojmanuálového organa v Mosonszentjánosi.

ORGANY

Bratislava – RačaKostol sv. Filipa a Jakuba

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (9+5+3) *

do/DolOresany_NanebovzPM_07_M.jpg

Dolné OrešanyKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

Moravský Svätý JánKostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (10+3) *

po/Poltar_ev_06_M.jpg

Poltárkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

sa/Samorin_ev_06_M.jpg

Šamorínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5)

Zoznam prác

Álmosd (Maďarsko); ref. kostol, 1868 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Bratislava-Devín; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol Svätého Kríža, 1834 – 1835 –oprava organa; 1837 – jednomanuálový organ (zhorel r. 1841).

Bratislava-Rača; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Filipa a Jakuba, 1841 – dvojmanuálový 17-registrový organ (9+5+3), mechanická zásuvka.

Dolné Orešany; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie,1851 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), mechanická zásuvka.

Dunajská Lužná-Jánošíková; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, návrh na stavbu organa (nerealizoval sa).

Feked (Maďarsko); r. kat. kostol, 1869 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom.

Gyenes (Maďarsko); r. kat. kostol, 1865 – jednomanuálový 5-registrový bezpedálový nástroj.

Horný Bar; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Martina, jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Jurová; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1840 – pôvodne jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), neskôr pridaný jeden manuálový register.

Kajal; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, jednomanuálový bezpedálový pôvodne 6-registrový nástroj, neskôr pridaný jeden manuálový register.

Kiskunmajsa (Maďarsko); r. kat. kostol, 1862 – dvojmanuálový 24-registrový organ s pedálom (nezachoval sa).

Kostolné Kračany; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Lesenceistvánd (Maďarsko); r. kat. kostol, 1864 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom.

Magyarkimle (Maďarsko); r. kat. kostol, 1851 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Matúškovo; okres Galanta, Trnavský kraj, r. kat. kostol, jednomanuálový pôvodne 8-registrový organ s pedálom (6+2), neskôr pridaný jeden manuálový register, mechanická zásuvka.

Michal na Ostrove; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. kostol, jednomanuálový organ (zachovala sa len skriňa, ktorú zhotovil J. Fazekas).

Modra; okres Pezinok, Bratislavský kraj, slovenský kostol ev. a. v., 1835 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom (nezachoval sa).

Moravský Svätý Ján; okres Senica, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, jednomanuálový pôvodne 12-registrový organ s pedálom (9+3), neskôr pridaný jeden manuálový register, mechanická zásuvka.

Mosonszentjános (Maďarsko); r. kat. kostol, 1844 – dvojmanuálový 18-registrový organ (9+5+4), mechanická zásuvka.

Nyirkarász (Maďarsko); r. kat. kostol, 1860 – jednomanuálový 4-registrový bezpedálový nástroj.

Orosháza (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1857 – dostavba druhého manuálu so siedmimi registrami k pôvodne jednomanuálovému pedálovému organu Benedeka Komornika.

Poltár; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1871 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), mechanická zásuvka.

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristický), 1850 – oprava organa.

Szentantalfa (Maďarsko); kostol ev. a. v., 1869 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Szigetvár-Turbék (Maďarsko); r. kat. kostol, 1865 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Šamorín; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, kostol ev. a. v., 1834, 1836, 1840, 1842, 1848 – oprava organa.

Taktabáj (Maďarsko); 1869 – jednomanuálový 5-registrový bezpedálový nástroj. (Za informácie o Fazekasových maďarských organoch vďačím kolegovi dr. Ferencovi Szolymósimu. Pozn.: M. M.)

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE