Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ján Kolbay

* dátum neznámy, pravdepodobne Spišské Podhradie
† 3.7.1866, Spišské Podhradie


BIO

Organárska rodina Kolbayovcov pôsobila v Spišskom Podhradí od polovice 18. storočia až do konca 19. storočia. Podľa doterajších zistení sa organárstvom zaoberali Ján, Jozef (pravdepodobne mladší a starší), Viktor, Gustáv a František (starší a mladší). Rodinné vzťahy medzi jednotlivými členmi rodiny nie sú známe. Rovnako nie sú známe ani dátumy ich narodenia a úmrtia. Poznáme jedine dátum úmrtia Jána Kolbaya, organára a senátora (zomrel v Spišskom Podhradí 3. júla 1866). Ten zrejme mal synov Jozefa a Františka. Obaja boli organári. Jozef mal pravdepodobne synov Jozefa, Viktora, Gustáva a František syna Františka. Všetci sa venovali organárstvu.

Organárska dielňa

Tri generácie Kolbayovcov postavili viaceré menšie jednomanuálové, zväčša bezpedálové organy. Pracovali najmä na Spiši, ale prenikli aj na západné Slovensko, do Poľska a do Maďarska.

Všetky nástroje Kolbayovcov majú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry, pričom dispozíciou a rozsahom manuálu pôsobia často archaicky. V 40. – 60. rokoch 19. storočia ešte bežne stavali nástroje s rozsahom C – c3, s krátkou spodnou oktávou. Popri nich nachádzame aj nástroje s chromatickými spodnými oktávami, v diskante vystavané po d3, nástroje vystavané až po f3 sú zriedkavé. Rozsahy C – c3 chromaticky sa vyskytujú na nástrojoch z 30. rokov a prevládajú na nástrojoch zo 70. a 80. rokov.

Najmenšie nástroje majú v základnej polohe len jeden register – drevený kryt. V štvorstopovej polohe je Principál 4´a drevená otvorená Flauta a posledným registrom je Oktáva 2´. Nástroj o register väčší má ešte navyše Superoktávu 1´. 6-registrové nástroje namiesto Superoktávy môžu mať Kvintu 1 1/3´ a navyše ešte dvojradovú alebo trojradovú Mixtúru. Vo väčších nástrojoch býva Kvinta v polohe 2 2/3´. Osemstopová poloha je posilnená ďalším registrom, obyčajne Portunalom s drevenými otvorenými píšťalami. V štvorstopovej polohe nachádzame okrem Principálu 4´ a Flauty (Flauty amabil) aj Salicionál 4´ alebo Vox humana 4´ (ladená do chvenia). V najväčších nástrojoch môže byť základná poloha zastúpená až štyrmi registrami – Principálom, Salicionálom, Bordunom a Flautou major (Spišské Podhradie, kostol ev. a. v.). V najväčšom, 14-registrovom organe v Monoku (Maďarsko) je okrem týchto registrov na manuál disponovaná ešte Vox humana 8´. V pedálových organoch je pedál obyčajne obsadený dvojicou registrov, jedným v šestnásťstopovej a druhým v osemstopovej polohe (Subbas 16´, Oktávbas 8´). Výnimočne môže na mieste Subbasu stáť Violon Bass s drevenými otvorenými píšťalami (Spišské Podhradie, kostol ev. a. v.). Len v najväčšom organe v Monoku je na pedáli okrem Subbasu 16´ a Oktávbasu 8´ aj Kvinta 5 1/3´. Tónový rozsah pedála je vždy len dvanásťtónový (C – H), klávesové rozsahy sú rôzne, napr. C – f0 chromaticky (Rakúsy, kostol ev. av. v., Bušovce, kostol ev. a. v.) alebo C – a0 s krátkou spodnou oktávou (Výborná, kostol ev. a. v.).

V prospektoch sa často objavujú masívne stĺpy s kruhovým alebo polkruhovým prierezom, slúžiace ako vertikálne členiace prvky. Organová skriňa má obyčajne tri píšťalové polia, stredné je položené najvyššie. Prospekty bývajú zväčša ploché. Z dielne Kolbayovcov však vzišli aj iné skrine, napr. 10-registrový organ s pedálom v Pečovskej Novej Vsi sa nachádza v dvoch oddelených organových skriniach.

ORGANY

dl/DlhaVes_ev_06_M.jpg

Dlhá Ves – Pondelokkostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6

ja/Jablonov_svMariaMagdalena_11.jpg

JablonovKostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8 *

Zoznam prác

Bušovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Vavrinca, 1848 – pôvodne 6-registrový bezpedálový nástroj (v 60. rokoch 20. storočia pristavali pedál a na manuál pridali jeden register).

Bušovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom.

Dlhá Ves; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., rok opravy neznámy – bližšie nešpecifikovaná oprava (Ján Kolbay). V čase opravy stál nástroj v ev. a. v. kostole v Hrnčiarskej Vsi-Pondelku.

Dúbrava; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1887 – oprava (František Kolbay).

Fáj (Maďarsko); r. kat. kostol, 1896 – výroba samostatného hracieho stola na 7-registrový pozitív z r. 1774 za 30 forintov a 60 grajciarov (Jozef Kolbay).

Honce; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1836 – 8-registrový, bezpedálový nástroj (Jozef Kolbay so synmi Jozefom, Viktorom a Gustávom).

Hrabušice; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat. kostol, 1871 – oprava (Jozef Kolbay).

Jablonov; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. kostol, 1845 – 1846 – 8-registrový, bezpedálový nástroj (Ján so synmi Jozefom a Františkom).

Kostoľany pod Tríbečom; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja, 1886 – 4-registrový pozitív (František Kolbay).

Košice; okres Košice, Košický kraj, Východoslovenské múzeum, 1860 – 4-registrový, bezpedálový nástroj (Jozef Kolbay). Do r. 1966 sa nachádzal v r. kat. kostole v Hendrichovciach.

Liptovská Sielnica; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 80. roky 19. storočia – oprava (kostol zanikol pri výstavbe v. d. Liptovská Mara).

Lovce; okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol Krista Kráľa, 1884 – 6-registrový, bezpedálový nástroj, pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Žikave (František Kolbay so synom).

Mád (Maďarsko); ref. kostol, 1887 – oprava za 100 forintov (František Kolbay).

Monok (Maďarsko); 1867 – jednomanuálový 14-registrový organ s pedálom (11+3), (Jozef Kolbay). Údajne najväčší organ z dielne Kolbayovcov.

Mníšek nad Hnilcom; okres Gelnica, Košický kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1868 – oprava (Jozef Kolbay).

Nowa Biała (Poľsko), r. kat. Kaplnka Márie Magdalény, november 1883 – oprava (František Kolbay).

Pečovská Nová Ves; okres Sabinov, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Ondreja apoštola, 1870 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), (Jozef Kolbay). Do r. 1912 stál v r. kat. kostole v Spišskom Podhradí.

Rakúsy; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1822 – jednomanuálový 8-registrový organ s pedálom (6+2), (Jozef Kolbay).

Smrečany; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. Kostol Obetovania Pána, 1881 – oprava (František Kolbay).

Spišské Podhradie; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol ev. a. v.,1804 – 8-registrový nástroj (Jozef Kolbay). Zhorel r. 1856.

Spišské Podhradie; okres Levoča, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1863 – 10-registrový organ s pedálom (8+2), (Jozef Kolbay).

Trnovec; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Ružencovej Panny Márie, 1872 – 6-registrový, bezpedálový nástroj, pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Jedľových Kostoľanoch (František Kolbay).

Vavrišovo; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, kostol ev. a. v., 1880 – prenesenie starého organa do nového kostola, rozšírenie o Salicionál 8´, nová klaviatúra a mech (František).

Výborná; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Uršuly, po r. 1848 – 6-registrový, bezpedálový nástroj (František Kolbay).

Výborná; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol e. a. v., 1853 – 1855 – 10-registrový organ s pedálom (7+3), (Jozef Kolbay).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE