Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Krištof Pretsch

[Pretsch, Prötsch, Breg, Pertsch; Christoph, Kristof]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Bratislavský organár Krištof Pretsch pôsobil začiatkom 17. storočia na území Rakúsko-Uhorska. V rokoch 1632 – 1633 býval v dome palatína Jána Draškoviča na Laurinskej ulici v Bratislave.

Organárska dielňa

R. 1611 zhotovil organ do Köszegu (Maďarsko). R. 1613 mal spor s farárom v Asperne (Rakúsko). Je zaujímavé, že keď sa r. 1614 opravoval organ v bratislavskom Dóme sv. Martina, mesto ako patrón kostola nepoverilo touto úlohou Pretscha, ale zavolalo viedenského organára Martina Weissäckera. Bližšie údaje o organárskej práci Krištofa Pretscha chýbajú.

Zoznam prác

Köszeg (Maďarsko); pravdepodobne r. kat. farský kostol, 1611 – stavba organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE