Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Hans Prunner

[Prunner; Hans]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Životopisné údaje chýbajú.

Organárska dielňa

Spomína sa začiatkom 16. storočia sa v Trnave ako organár zo Seckau (Rakúsko), ktorý tu r. 1504 staval organ. Z jeho listu, adresovaného prepoštovi v Sekau Johannovi Dürnbergovi, sa dozvedáme, že je zaneprázdnený prácou na viacerých organoch na území Uhorska. Dielňu mal v obci St. Veit an der Triesting, ležiacej západne od Badenu (Rakúsko). Je možné, že Hans Prunner sa nakoniec usadil v Pešti.

Zoznam prác

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, bližšie údaje o kostole chýbajú, 1504 – stavba organa (podrobnosti chýbajú).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE