Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Tobiáš Kirner

[Kirner; Tobias]

* pravdepodobne 1814, miesto neznáme
† po 1884, pravdepodobne Spišská Nová Ves


BIO

Narodil sa v rodine stolára Jakuba Kirnera. Životopisné údaje zatiaľ chýbajú, nie je známe ani to, kde sa vyučil za organára. Žil a pracoval v Spišskej Novej Vsi. Organárom bol aj jeho syn Henrich Viliam Kirner, ktorý sa narodil 4. septembra 1845 v Spišskej Novej Vsi. Spočiatku staval nástroje spoločne s otcom (napr. v ref. kostole v Tornali), neskôr sa osamostatnil. Jeho prvý, vysoko cenený opus, ktorý zhotovil pre ev. a. v. kostol v Chmeľove (okres Prešov), sa nezachoval.

Organárska dielňa

Z tvorby Tobiáša Kirnera sa zachovalo len málo diel. Kirnerove nástroje majú zhodne manuálový rozsah C – c3 chromaticky. Nemoderné sú aj dispozície. Nástroje v Tornali a vo Vlachove majú osemstopovú polohu zastúpenú len jediným registrom – Bourdonom 8´, štvorstopová poloha je zastúpená Principálom 4´ a drevenou otvorenou Flautou 4´. V oboch nástrojov je disponovaná aj Oktáva 2´. V Tornali je Kvinta v polohe 1 1/3´, vo Vlachove je o oktávu hlbšia. Na nástroji vo Vlachove je zaujímavé, že okrem Oktávy 2´ je tu aj druhý, takmer identický register v dvojstopovej polohe. Len nástroj v Hankovej má osemstopovú polohu zastúpenú dvoma registrami – Boudonom 8´ s drevenými krytými píšťalami a Flautou 8´ s drevenými otvorenými píšťalami. Principál je v štvorstopovej polohe, rovnako ako Flauta 4´ s drevenými otvorenými píšťalami. Okrem toho je tu ešte Oktáva 2´ a dvojradová Mixtúra. Okolo r. 1875 čiastočne prestaval a dispozične pozmenil Valachyho pozitív z Vlachova, ktorý sa následne dostal do ev. a. v. kostola v Slavoške. Prestavba spočívala v zmene bodcovej traktúry na abstraktovú, pričom klaviatúru preložil na bočnú stenu nástroja a chromatizoval ju (tónový rozsah ostal nezmenený). Nástroje vo Vlachove a v Hankovej majú farebne inverzné klaviatúry. Tobiáš Kirner realizoval aj početné opravy organov.

ORGANY

hu/Huncovce_SvKriz_06_M.jpg

HuncovceKostol Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)

o/Obisovce_ev_01.jpg

Sabinovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8

sl//Slavoska_ev_06_M.jpg

Slavoškakostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6

to/Tornala_ref_Kirner.jpg

Tornaľaref. kostol

Organový pozitív I / 5 *

vl/Vlachovo_02_DVD.jpg

Vlachovokostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6 *

Zoznam prác

Hanková; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1869 – 6-registrový bezpedálový nástroj.

Hrabušice; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Vavrinca, 1857 – 1858 – oprava.

Huncovce; okres Kežmarok, Prešovský kraj, pravdepodobne r. kat. farský Kostol sv. Kríža, 1850 – oprava.

Chmeľov; okres Prešov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., opus 1, nezachoval sa.

Lipany; okres Sabinov, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Martina biskupa, 1863 – oprava.

Obišovce; okres Košice, Košický kraj, r. kat. farský Kostol Ružencovej Panny Márie, 1879 – oprava.

Sabinov; okres Sabinov, Prešovský kraj, ev. a. v kostol. nemecký ,1867 – posunutie organa dozadu, dodanie nového samostatného hracieho stola, nového „francúzskeho“ mecha, vyčistenie, oprava a intonácia píšťal.

Slavoška; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1875 – prenesenie Valachyho pozitívu z Vlachova, čiastočná prestavba a pozmenenie dispozície nástroja.

Smižany; okres Spišská Nová Ves, Košický kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1869 – oprava.

Tornaľa; okres Revúca, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1867 – 5-registrový pozitív (postavil ho so synom Vilhelmom za 450 zlatých).

Veľká Lomnica; okres Kežmarok, Prešovský kraj, kostol (nešpecifikovaný), 1850 – generálna oprava organa.

Vlachovo; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1875 – 6-registrový pozitív.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

Organ Tobiáša Kirnera v kostole ev. a. v. vo Vlachove. organari/Kirner_Vlachovo_ev.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE