Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Anton Schönhofer ml.

[Schönhofer; Anton, Antal]

* dátum neznámy, pravdepodobne Bratislava
† po 1944, miesto neznáme


BIO

Anton Schönhofer ml. sa narodil pravdepodobne v 80. rokoch 19. storočia v Bratislave. Za organára sa vyučil spolu s bratmi Štefanom, Vilhelmom a Jánom u svojho otca, ktorý vlastnil dielňu na výrobu a opravu organov. Okolo r. 1908 ho otec pribral za spoločníka. Neskôr v dielni pracoval spolu s bratmi. Koncom prvej svetovej vojny sa im podarilo získať menšiu zákazku spojenú s rekviráciou organových píšťal na vojenské účely. Ich organársku tvorbu však sprevádzala zlá povesť. R. 1944 Anton Schönhofer ml. odišiel do zahraničia, kde zomrel.

Organárska dielňa

Dielňa synov Antona Schönhofera sa nachádzala na Dunajskej a neskôr na Záhradníckej ulici v Bratislave. Fungovala do r. 1944, ale nezachovalo sa veľa diel, ktoré v nej vznikli. Jednak preto, že nástroje, ako sa zdá, neboli kvalitné, jednak preto, že vzhľadom na neseriózny prístup k zákazkám nedostávali veľa objednávok. Už r. 1922 mali postaviť nový 37-registrový organ do r. kat. farského kostola v Kežmarku. Nakoľko nedodržali termín, znížili cenu nástroja o 10 000 korún a zaviazali sa rozšíriť ho o ďalších 10 registrov. Keď ani tento sľub nedodržali, Kežmarčania od zmluvy odstúpili a prácou poverili firmu Rieger. V 20. rokoch 20. storočia sa uchádzali aj o prestavbu organa v r. kat. Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský) v Bratislave, ale s negatívnym výsledkom. V 30. rokoch sa zúčastnili na konkurze na nový nástroj do r. kat. farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) v Bratislave. Ale aj z tohto konkurzu, kde ponúkali päťmanuálový organ, vyšli neúspešne.

ORGANY

ba/BA_KatSvMartin_08_M.jpg

Bratislava – Staré MestoKatedrála sv. Martina

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 34 (15+9+10)

Bratislava – Staré MestoKostol sv. Alžbety Uhorskej

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (7+5+4) *

ch/Chyzne_ZvestPana_06_M.jpg

ChyžnéKostol Zvestovania Pána

Organový pozitív I / 6

Holíčkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)

je/jelsava_rk1.jpg

JelšavaKostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 16 (11+5)

kr/Krompachy_ev_02.jpg

Krompachykostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11/10 (9/8+2) *

Tesárske Mlyňany – Staré MestoKostol Zvestovania Pána

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+3+3)

tr/Trnava_04.jpg

Trnava – StredKostol sv. Jakuba

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30/22 (15/11+9/7+6/4)

Zoznam prác

Bojnice; okres Prievidza, Trenčiansky kraj; r. kat. farský Kostol sv. Martina 1921 znovupostavenie dvojmanuálového organa Antona Schönhofera st. z r. 1895 a doplnenie zrekvirovaných prospektových píšťal.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, Dóm sv. Martina, 1928 – oprava spojená s výmenou niektorých registrov.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Blumentál), 30. roky 20. storočia – uchádzali sa o stavbu nového organa (neúspešne).

Chyžné; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. filiálny Kostol Zvestovania Panny Márie, 1940 – oprava.

Jelšava; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra a Pavla apoštolov,1924 – doplnenie zrekvirovaných prospektových píšťal a výmena niekoľkých registrov.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1922 – kontrakt na stavbu trojmanuálového organa (nakoľko práce stále odkladali, r. 1927 poverili stavbou firmu Rieger).

Rovinka; okres Senec, Bratislavský kraj, r. kat. filiálny Kostol Najsvätejšej Trojice, 1916 – oprava.

Stupava-Mást; okres Malacky, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol sv. Šebastiána, 1929 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická zásuvka (s použitím staršej vzdušnice a časti píšťalového materiálu).

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristický), okolo r. 1940 – rozšírenie o zadný pozitív.

Svätý Peter; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Martina, 1935 – jednomanuálový organ unitového typu s pedálom.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE