Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ján Strosz

[Strosz, Stross; Johann]

* 14.8.1792, Smolník
† po 1847, miesto neznáme


BIO

Narodil sa v banskom mestečku Smolník. O jeho vyučení za organára a výrobcu hudobných nástrojov sme neobjavili podrobnejšie údaje. V 20. rokoch 19. storočia pracoval najmä v okolí Rožňavy. Neskôr, 12. októbra 1833, sa stal prešovským mešťanom.

Organárska dielňa

Ján Strosz staval aj veľké organy, akým je dvojmanuálový, dvadsaťštyriregistrový organ pre katedrálu v Rožňave, ktorý postavil r. 1829 do starej organovej skrine. Nástrojovú časť vymenil r. 1901 Jozef Hardoník (dispozíciu Stroszovho organa nepoznáme). R. 1834 J. Strosz vypracoval návrh na opravu tridsaťregistrového organa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ktorý bol po povodni r. 1813 a po zemetrasení r. 1834 vážne poškodený. Z jeho tvorby sa zachovalo niekoľko malých, bezpedálových organov. Tieto nástroje majú s výnimkou organa v r. kat. kostole v Rudníku klaviatúru na zadnej stene. Manuálové rozsahy nezodpovedajú dobe vzniku a vo väčšine prípadov sú C – c3 s krátkou spodnou oktávou, 45 klávesov a tónov. Jedine pri nástroji pre ref. kostol v Drahňove zodpovedá manuálový rozsah vtedajšiemu štandardu C – f3 chromaticky. Rovnako dispozície pri najmenších nástrojoch vychádzajú z barokových dispozičných zvyklostí, len s jedným registrom v základnej (osemstopovej) polohe. Tento register má drevené kryté píšťaly. V šesťregistrových nástrojoch nájdeme dva štvorstopové registre, a to Principál 4´ a Flautu minor 4´. Oproti barokovým zvyklostiam má Flauta minor drevené otvorené píšťaly. Ďalšie tri registre patria k principálovému zboru a sú v polohe 2´, 1 1/3´, 1´. Oba najvyššie položené registre repetujú oktávovou repetíciou na c2. Len štvorregistrový prenosný (procesiový) pozitív v Kaplnke sv. Kríža v Prešove má registre v polohe 8´, 4´, 2´ a korunu tvorí dvojradová Mixtúra. Dva najhlbšie položené registre majú drevené kryté píšťaly, jediný rozdiel oproti starším príkladom je v tom, že píšťaly Flauty minor v štvorstopovej polohe majú od c2 drevené otvorené píšťaly. Dva väčšie zachované nástroje (Drahňov a Rudník) majú zhodne po osem registrov. V Rudníku sú v základnej polohe dva registre (Flauta maior 8´ a Portunál 8´), tri sú v štvorstopovej polohe (Principál 4´, Flauta amabilis 4´ a Roh kamzičí 4´), po jednom v polohe 2 2/3´ a 2´ (Kvinta a Oktáva). Zvukovú korunu nástroja tvorí trojzborová Mixtúra. Podobná je aj dispozícia nástroja v Drahňove, len je posilnená základná, osemstopová poloha, v ktorej sú až tri registre, na úkor štvorstopovej polohy, v ktorej sú len dva registre. Ostatné registre sú zhodné, s tým rozdielom, že v Drahňove má Mixtúra len dva zbory. V šesťregistrových nástrojoch v Kurove a Zlatom sa v sokloch skríň zachovali pôvodné jednofaldové klinové mechy na ťahanie remeňmi. V oboch prípadoch sú mechy umiestnené nad sebou a prirodzene orientované opačne. V pozitíve v Prešove je v sokli skrine dvojitý zásobný mech s čerpacím mechom klinovým. V dvoch osemregistrových nástrojoch v Drahňove a v Rudníku sú mechy umiestnené mimo organovej skrine v samostatnej skrini mechov. Nástroj v Rudníku má určite nepôvodný mech (plavákový), v Drahňove je jednoduchý zásobný mech s čerpacím mechom klinovým.

Väčšina Stroszových nástrojov je signovaná na papierových lístkoch nalepených v organovej skrini (Prešov, Rudník) alebo vo ventilovej komore (Zlaté). Všetky nápisy sú nemecké. Na nástroji v Drahňove je nad manuálovou klaviatúrou umiestnený oválny firemný štítok, taktiež s nemeckým textom.

ORGANY

da/Dacov_NeposkvrneneSrdcePM_9.jpg

Ďačov – PetrovenecKostol Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Organový pozitív I / 4 *

dr/Drahnov_ref_07_M.jpg

Drahňovref. kostol

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8 *

ku/kurov_svsimjud_4.jpg

KurovKostol sv. Šimona a Júdu

Organový pozitív I / 6 *

pr/presov_kap_svkriz_10.jpg

Prešov – Staré MestoKostol Svätého Kríža

Prenosný pozitív I / 4 *

r/rudnik-svjuraj_7.jpg

RudníkKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8 *

zl/zlate_7bolpmi_11.jpg

ZlatéKostol Sedembolestnej Panny Márie

Organový pozitív I / 6 *

Zoznam prác

Drahňov; okres Michalovce, Košický kraj, ref. farský kostol, 1836 – jednomanuálový, 8-registrový bezpedálový nástroj.

Košice; okres Košice, Košický kraj, Dóm sv. Alžbety, 1834 – návrh na opravu 30-registrového organa z r. 1770.

Kurov; okres Bardejov, Prešovský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Šimona a Júdu, 1847 – 6-registrový pozitív, mechanická zásuvka.

Prešov; okres Prešov, Prešovský kraj, r. kat. Kaplnka sv. Kríža na cintoríne, 1833 – 4-registrový pozitív, mechanická zásuvka.

Rožňava, okres Rožňava, Košický kraj, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, 1829 – dvojmanuálový, 24-registrový organ (nezachoval sa).

Rudník; okres Košice-okolie, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja, 1840 – jednomanuálový, 8-registrový bezpedálový nástroj (dlhodobo je nefunkčný, zdevastovaný).

Zlaté; okres Bardejov, Prešovský kraj, r. kat. filiálny Kostol Sedembolestnej Panny Márie, 1843 – 6-registrový pozitív, mechanická zásuvka.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE