Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Gyula Szalay

* 1850, Semlac (dnes Rumunsko)
† 1906, Székesfehérvár (Maďarsko)


BIO

Narodil sa v rodine organára Károlya Szalaya, ktorý pôsobil v rumunskom Semlacu v aradskej župe. Vyučil sa u otca. R. 1879 si otvoril dielňu v Székesfehérvári.

Organárska dielňa

Szalayova dielňa patrila k väčším organárskym dielňam v Uhorsku. Pracovalo v nej 5 – 6 zamestnancov. Spočiatku staval zásuvkové vzdušnice, od 90. rokov 19. storočia sa objavujú už aj kužeľkové vzdušnice. R. 1896 na Mileniárnej krajinskej výstave vystavoval dvojmanuálový 14-registrový organ s kužeľkovými vzdušnicami a pneumatickými traktúrami. Jeho dielňa stavala organy na celom území bývalého Uhorska. Viac nástrojov zhotovila aj na území dnešného Slovenska. Išlo prevažne o menšie jednomanuálové organy. Dvojmanuálový organ postavil r. 1905 pre ev. a. v. kostol v Bardejove. Väčšina Szalayových organov postavených na Slovensku má ešte zásuvkové vzdušnice. Niekoľko organov má kužeľkové vzdušnice a len dvojmanuálový nástroj pre Bardejov, pochádzajúci z r. 1905, má pneumatické traktúry. Menšie nástroje majú štandardný manuálový rozsah C – f3 chromaticky, 54 klávesov a tónov. Väčší rozsah má len dvojmanuálový organ pre kostol ev. a. v. v Bardejove: C – g3. Pedálové rozsahy nie sú natoľko ustálené. Prevládajú pedále s klávesovým rozsahom C – h0, 24 klávesov, pričom tónový rozsah je obmedzený na 12 tónov (C – H). Zriedkavý klávesový rozsah C – h0 zodpovedá tónovému rozsahu. Výnimočne sme sa stretli aj s rozsahom C – c1 chromaticky – 25 klávesov a tónov. Nástroj v ev. a. v. kostole v Horných Strhároch mal len osemnásťklávesový rozsah (pravdepodobne C – f0), pričom tónový rozsah bol C – H. Dvojmanuálový organ pre Bardejov má pedálový rozsah C – d1, 27 klávesov a tónov. Prevládajú ekválne dispozície, samostatnú Kvintu 2 2/3´ nedisponuje, aj disponovanie samostatného registra v dvojstopovej polohe je ojedinelé, navyše register nemá principálový charakter.

Väčšina Szalayových organov obsahuje značenie na papierových firemných štítkoch zasklených v drevenom rámčeku. Na papieri je vytlačený text: „SZALAY GYULA/müorgona – epitö – Székesfehérvárott.“ Na štítku je často rukou dopísaný dátum stavby.

ORGANY

ba/bardejov_ev_019.jpg

Bardejovkostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 14 (6+5+3) *

ch/Chanava_ref_02_Szalay.jpg

Chanavaref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3) *

g/GemPoloma_ev_06_M.jpg

Gemerská Polomakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

li/LiptHradok-Dovalovo_Ev_04.jpg

Liptovský Hrádok – Dovalovokostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

o/Opatka_Szalay_rk03.jpg

OpátkaKostol sv. Floriána

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

Rimavská Sečref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

sa/Samorin_ref_06_M.jpg

Šamorínref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (5+2) *

ve/velkyBlh.jpg

Veľký Blhref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

Zoznam prác

Bardejov; okres Bardejov, Prešovský kraj, kostol ev. a. v., 1905 – dvojmanuálový, 14-registrový organ (6+5+3), pneumatická kužeľka.

Gemerská Poloma; okres Rožňava, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1897 – jednomanuálový, 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Horné Strháre; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1893 – jednomanuálový, 7-registrový organ s pedálom (5+2), mechanická zásuvka. Nástroj je dlhodobo v nepoužívateľnom stave.

Chanava; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1893 – 10-registrový organ s pedálom (7+3), mechanická zásuvka.

Lok; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. kostol, 1902 – jednomanuálový, 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická zásuvka.

Opátka; okres Košice – okolie, Košický kraj, r. kat. kostol, rok postavenia neznámy – jednomanuálový organ. Nástroj bol na súčasné miesto prenesený r. 1965 zo susednej obce Košické Hamáre, ktorá bola krátko na to zatopená pri výstavbe v. d. Ružín.

Pastovce; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. kostol, pravdepodobne 1897 – jednomanuálový, 6-registrový organ s pedálom (5+1) mechanická zásuvka.

Rimavská Seč; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, okolo 1900 – jednomanuálový, 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Šamorín; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, ref. kostol, 1899 – jednomanuálový, 7-registrový organ s pedálom (5+2), mechanická kužeľka.

Štós; okres Košice, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1897 – jednomanuálový, 6-registrový organ s pedálom.

Veľký Blh; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, pravdepodobne 90. roky 19. storočia – jednomanuálový, 8-registrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Veľký Folkmár; okres Gelnica, Košický kraj, kostol ev. a. v., rok neznámy – jednomanuálový organ s pedálom. Ďalšie podrobnosti chýbajú.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

Jednomanuálový organ Gyulu Szalaya v ref. kostole v Šamoríne (1899). organari/Szalay_Samorin_ref.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE