Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jakob Bybek

[Tybek (?)]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Zatiaľ je zistiteľný len v pozitíve postavenom v r. kat. Kostole sv. Martina v Kostolišti (okr. Malacky) v roku 1718. Vo ventilovej komore manuálu je vlepený papierový lístok s textom: Diese Orgel ist in Jahre 1718 neu ge / macht worden durch Jakob Bybek Orgel Bauer. V roku 1867 pridal k 6-registrovému manuálu 2-registrový pedál Martin Šaško senior.

Priezvisko nie je spoľahlivo čitateľné.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE