Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Jan Výmola ml.

[Wymola, Wejmola, Wimola; Johann, Jan, Joann]

* 1754, Brno
† 1800, Viedeň


BIO

Syn organára Jana Výmolu st. Za organára sa vyučil u otca. Usadil sa vo Viedni (Rakúsko), kde sa r. 1780 stal mešťanom a cisársko-kráľovským dvorným organárom (k. k. Hof Orgelbauer und Clavier Instrument mach. in Winn).

Organárska dielňa

Na Slovensku podľa dostupných prameňov postavil len jeden organ, a to v piaristickom kostole vo Svätom Jure. Na najväčšej prospektovej píšťale nástroja, zhotoveného r. 1797, je vyrytý nápis „Joann Vimola Wien 1797“. Organ je zaujímavý viacerými zvláštnosťami. V prvom rade ide o manuálovú vzdušnicu, ktorá je rozdelená na c a cis stranu. Obe časti vzdušnice majú lichobežníkový tvar – v basovej časti sú tónové kancely dlhšie ako v diskante. Lichobežníkové sú aj píšťalnice. Druhou zvláštnosťou je rozsah manuálovej vzdušnice, ktorá mala 52 tónových kanciel, čo zodpovedá rozsahu C – f3 s polokrátkou spodnou oktávou (chýbajú iba tóny cis, dis).

Zoznam prác

Svätý Jur; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristický), 1797 – pôvodne jednomanuálový organ s pedálom.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE