Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Peregrin Werner

[Werner, Verner; Peregrinus, Peregrín]

* okolo 1696, miesto neznáme
† 1771, Žilina


BIO

Životopisné údaje chýbajú. Do františkánskeho rádu vstúpil už ako vyučený organár. V ráde pôsobil ako frater (brat). Zomrel vo františkánskom kláštore v Žiline.

Organárska dielňa

P. Werner staval organy vo františkánskych kostoloch v rámci celej (salvatoriánskej) provincie, teda nielen na území Slovenska, ale v celom Uhorsku. R. 1731 pracoval v Hlohovci, r. 1733 v Pruskom, od r. 1735 v kláštoroch mimo územia Slovenska, v rokoch 1754 – 1757 v Kremnici, r. 1757 v Gyöngyösi (Maďarsko), r. 1758 opäť v Kremnici, v rokoch 1759 – 1762 v Skalici a od r. 1763 až do svojej smrti v Žiline. Františkáni salvatoriánskej provincie sa modlili spoločné modlitby v sprievode organa zvyčajne v miestnosti za hlavným oltárom. Organ zväčša bol architektonicko-výtvarnou súčasťou hlavného oltára, hrací pult sa nachádzal v miestnosti za hlavným oltárom na zadnej stene oltára. Takéto nástroje sa dodnes zachovali v Pruskom a Žiline. Obdobný nástroj bol aj v Skalici a Kremnici.

Z tvorby P. Wernera sa nezachovalo veľa prác. Veľký, dvojmanuálový, osemnásťregistrový organ, ktorý staval v rokoch 1746 – 1748 vo františkánskom kostole v Kremnici, zanikol pri požiari r. 1777. O organe nemáme veľa správ. Nástroj bol rozdelený do troch organových skríň. Zaujímavé je, že registre hlavného stroja a pedála neboli rozdelené na c a cis stranu do dvoch skríň, ale v jednej skrini stálo desať registrov hlavného stroja a v druhej (zrkadlovej) skrini štyri registre pedála. Pozitív so štyrmi registrami, klaviatúrami a ovládaním registrov bol umiestnený v skrini na osi symetrie nástroja. V dobrom stave sa zachoval veľký organ vo františkánskom kostole v Pruskom. Nachádza sa tu aj malý (oltárny) organ, ten však nezhotovil Werner. Zato vo františkánskom kostole v Žiline sú oba organy jeho dielom. Žiaľ, z veľkého organa sa zachovala len podstatne rozšírená organová skriňa. Unikátny je menší (oltárny) organ. Je rozdelený na dve časti (c a cis stranu). Ich skrine sú umiestnené po stranách hlavného oltára. Šesťregistrový pozitív má dispozíciu, ktorá v podstate zodpovedá dobe vzniku nástroja. V základnej polohe je len jeden register (Flauta maior 8´ s drevenými krytými píšťalami), v štvorstopovej polohe sú dva registre (Flauta minor 4´ s drevenými krytými píšťalami a Principál 4´ v prospekte). Ďalšie registre sú Kvinta 2 2/3´, Oktáva 2´ a trojzborová Mixtúra. Nezvyklá je len Kvinta v polohe 2 2/3´. Na jej obľubu vo Wernerovej tvorbe poukazuje aj druhý zachovaný organ vo františkánskom kostole v Pruskom. Tu je disponovaná Kvinta v polohe 2 2/3´ a aj o oktávu vyššie (1 1/3´). Zvukové kvality organa v Pruskom sú výnimočné. Manuálové rozsahy zodpovedajú štandardu tej doby, od C po c3 (45 klávesov a tónov). Všetky prvky sú precízne vyhotovené, v traktúrach sa objavuje už veľa železných prvkov. Tónové ventily majú hornú plochu oveľa väčšiu, ako je otvor do tónovej kancely. Wernerove prospektové píšťaly sú spravidla zdobené nad horným lábiom deviatimi bradavičkami, usporiadanými do tvaru kosoštvorca.

Niektoré indície naznačujú, že tvorbu P. Wernera dobre poznali bratia Pažickí, zakladatelia organárskej dielne v Rajci. Je dokonca možné, že sa u Wernera učili.

ORGANY

pr/Pruske_svJuraj_vel06_M.jpg

PruskéKostol sv. Juraja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

Zoznam prác

Gyöngyös (Maďarsko); r. kat. kostol (františkánsky), 1757 – bližšia špecifikácia prác chýba.

Hlohovec; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Všetkých svätých (františkánsky), 1731 – bližšia špecifikácia prác chýba.

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Františka Assiského (františkánsky), 1746 – 1748 – stavba nového dvojmanuálového, 18-registrového organa s pedálom.

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Františka Assiského (františkánsky), 1748 – oprava pozitívu na chóre bratov.

Kremnica; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Františka Assiského (františkánsky), 1768 – bližšia špecifikácia prác chýba.

Pruské; okres Ilava, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja (františkánsky), 1732 – 1733 – jednomanuálový, 10-registrový organ s pedálom (8+2).

Skalica; okres Skalica, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Sedembolestnej Panny Márie (františkánsky), 1738, 1759 – 1762 – stavba organa (nástroj sa nezachoval, podrobnosti chýbajú).

Žilina; okres Žilina, Žilinský kraj, r. kat. Kostol sv. Barbory (františkánsky), 1763 – 1771 (takmer určite aj pred r. 1736) – stavba dvoch organov.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE