Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Mikuláš Zelenák

[Zelenák, Zelenay; Mikuláš]

* 7.12.1760, Prešov
† okolo 1824, miesto neznáme


BIO

Mikuláš Zelenák mal dielňu v Košiciach, kde sa 16. októbra 1782 stal mešťanom. Kvôli finančným problémom so stavbou organa v Sárospataku (Maďarsko) sa dostal pred súd a do väzenia. Jeho majetok bol vydražený. Keď sa ukázalo, že preddavok na organ premárnila jeho manželka, prepustili ho z väzenia, vrátili mu nástroje a pod dohľadom mohol pokračovať v práci. Čoskoro však musel narukovať a z vojska ho prepustili až po smrti jeho manželky r. 1793. Nakoniec ho svokra ustanovila za dediča. R. 1799 predal v Košiciach majetok a odišiel z mesta. Ďalšie správy sa o ňom zatiaľ nie sú známe. Pravdepodobne zomrel okolo r. 1824.

Organárska dielňa

O práci Mikuláša Zelenáka existuje veľmi málo informácií. Jeho prvým dielom zrejme bol dvojmanuálový, 22-registrový organ pre Sárospatak (dnes Maďarsko). Projekt sa však pre Zelenáka skončil katastrofou a stavbou nástroja bol napokon poverený Ján Komorník. Zelenák sa k organárskej práci vrátil až po prepustení z vojska (1793). Uchádzal sa o generálnu opravu organa v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, ale nebol úspešný. R. 1796 sa košická ev. a. v. cirkev naňho sťažovala pre nedbanlivú opravu organa v ev. a. v. kostole.

Zoznam prác

Sárospatak (Maďarsko); bližšie nešpecifikovaný kostol, 1782 – poverený stavbou dvojmanuálového, 22-registrového organa (nakoniec ho postavil Ján Komorník).

Košice; okres Košice, Košický kraj, kostol ev. a. v., 1796 – oprava organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE