Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Blažej Žuja


BIO

Organár v Uherskom Brode (okr. Uherské Hradište, Česká republika). Presné údaje o mieste a čase narodenia ako aj úmrtia nie sú známe. Nevieme ani kde sa vyučil za organára. V Uherskem Brode pôsobil minimálne medzi rokmi 1890 – 1929.

Organárska dielňa

Vieme, že na Slovensku postavil nové organy v r. kat. farskom Kostole sv. Žofie Pružine (okr. Považská Bystrica) a r. kat. farskom Kostole sv. Mikuláša biskupa v obci Kolárovice (okr. Bytča). O organe v Kolároviciach vieme len, že mal 10 registrov, o organe v Pružine máme o niečo viac informácii. Išlo o jednomanuálový, 8 registrový organ (6+2). Žuja ho postavil okolo roku 1900. Údajne bol kúpený na výstave v Budapesti, ale hodnoverný doklad o tom nemáme. Klávesový a tónový rozsah manuálu bol C – f3, 54 klávesov a tónov, pedál mal klávesový rozsah C – h0 (24 klávesov), tónový rozsah bol C – H (12 tónov). Vzdušnice mali kužeľové ventily, hracia (tónová) a registrová traktúra boli mechanické. Nad manuálovou klaviatúrou bol čierny obdĺžnikový firemný štítok napísaný v dvoch riadkoch mosadznými literami:  Bl.  ŽUJA /  U. Brod. Poznáme aj dispozíciu tohto nástroja. Nad pedálovou klaviatúrou boli štyri šľapky (zrejme pedálová spojka a tri pevné kombinácie), celkom vpravo bola balančná páka registrového crescenda. Poznáme aj dve opravy, ktoré Žuja realizoval na Slovensku. V rokoch 1906 – 1909 prestaval organ v r. kat. kostole v Rajeckej Lesnej a v roku 1922 nahradil koncom prvej svetovej vojny zrekvirované prospektové píšťaly v r. kat. kostole v Bánovciach nad Bebravou, časť Biskupice. V časoch keď chýbali objednávky na opravy, resp. novostavby organov sa Žuja venoval aj výrobe harmónií. Jeho jednomanálové harmónium je aj v r. kat. Kaplnke  sv. Michala Archanjela v obci  Ďurčiná (okr. Žilina).

ORGANY

bn/BN-Bisk_svMichal_06_M.jpg

Bánovce nad Bebravou – BiskupiceKostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)

Fotogaléria

Pružina, r. kat. farský Kostol sv. Žofie organari/Zuja_fs_Pruzina_svZofia.jpg

© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE