Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Bartolomej Fromm

[Fromm; Bartolomäus]

* okolo 1600, miesto neznáme
† 1665, pravdepodobne Vrbov (Prešovský kraj)


BIO

Bartolomej Fromm pôsobil ako učiteľ, organár a výrobca hudobných nástrojov. Dielňu mal v mestečku Vrbov, príp. v Spišskej Novej Vsi. Údajne sa zabil nešťastnou náhodou, keď v noci padol zo stodoly.

Organárska dielňa

Z tvorby B. Fromma sa zachoval len jeden bezpedálový nástroj, ktorý postavil r. 1651 na bočnú emporu v sanktuáriu r. kat. farského kostola v Kežmarku. Nástroj má rozsah C – c3 s krátkou spodnou oktávou. Unikátna je najmä jeho vzdušnica. Jednotlivé tónové kancely sú totiž vejárovito predelené drevenými lištami na samostatné oddelenia, z ktorých dostávajú vzduch píšťaly jednotlivých registrov. Prácne opatrenie slúžilo na zabezpečenie rovnakého prítoku vzduchu pri zapnutí rôzneho počtu registrov. Pozoruhodná je aj Flauta rúrková v dvojstopovej polohe, označená ako Waldflöte, v celom rozsahu s krytými, hore zaletovanými píšťalami. V hornej časti každej zaletovanej píšťaly je vsadená a zaletovaná rúrka (smerom von). Fromm postavil aj ďalšie organy, napr. pre slovenský ev. a. v. kostol v Bardejove (dnes františkánsky). Tento organ zhorel r. 1680 spolu s kostolom. V mestskom archíve sa však zachoval náčrt prospektu. Ďalší organ stál až do r. 1913 v r. kat. farskom kostole vo Vrbove.

ORGANY

ke/Kezmarok_bazPovSvKriz_mal06_M.jpg

KežmarokBazilika Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ bez pedála I / 9 *

Zoznam prác

Bardejov; okres Bardejov, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa (františkánsky), rok postavenia neznámy. Organ zhorel spolu v kostolom r. 1680. V mestskom archíve v Bardejove sa zachovala kresba jeho prospektu.

Kežmarok; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia sv. Kríža, 1651 – jednomanuálový, 9-registrový, bezpedálový organ.

Vrbov; okres Kežmarok, Prešovský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Serváca, rok postavenia neznámy – jednomanuálový organ, ktorý údajne vynikal mimoriadnymi zvukovými kvalitami (r. 1913 ho nahradil nový organ).


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE