Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Michael Jenetzek

[Janetczek, Jenetczek]

* dátum neznámy
† dátum neznámy


BIO

V pozostalosti Otmara Gergelyiho sa nachádza zápisok: Jenetczek, Janetczek Michael, bürgl. Orglmacher in Hainburg von Zuerichtung des Possicht ??? in der Kirche, ? Nr 108 mit 8 -   Účty Dómu sv. M. AMB. Ec. 33, f. 81, 1730  (tiež „Janesch??)a (Jenetczek Michal organár v Haingurgu. Oprava organa v prešporskom Dóme sv. Martina v roku 1730.) V podstate tie isté informácie uvádza aj E. Szórádová.b

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY