Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

István Kerékgyártó

[Kerékgyártó; Jstván, István]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Životopisné údaje chýbajú.

Organárska dielňa

Maďarský organár, pracoval v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia v Debrecíne Debrecen (Maďarsko). Niekoľko organov postavil aj na Slovensku. Všetky sú jednomanuálové pedálové a majú 6 – 7 registrov, pričom jeden register vždy patrí pedálu. Vzdušnice majú zásadne registrové kancely a sú kužeľkové. Traktúry sú obyčajne mechanické (Rožňava, Slavec), v jednom prípade pneumatické (Silica). Zaujímavo je riešená traktúra v Pavlovciach. Kým manuálová hracia traktúra je mechanická, hracia traktúra pedála a registrová traktúra sú už pneumatické tlakové s mosadznými rúrkami. Vo všetkých nástrojoch je základná poloha na manuáli zastúpená minimálne troma registrami, pričom jeden je vždy principálový (Principál 8´), druhý je krytý (Pileata, Pileata dolce alebo Bourdon) a tretí je sláčikový (Salicionál alebo Viola di Gamba 8´). V najväčšom slovenskom organe bola osemstopová poloha zastúpená až štyrmi registrami. Nástroj je však zničený, a tak sa dispozíciu nepodarilo presne určiť. Štvorstopová poloha je zvyčajne zastúpená jediným registrom, spravidla Flautou 4´ (Pavlovce, Rožňava, Slavec). Posledným manuálovým registrom pri 5-registrových nástrojoch je Superoktáva 2´ (Pavlovce, Rožňava, Slavec). V pedáli je vždy disponovaný Subbas 16´. Manuálový rozsah je obyčajne C – f3, 54 klávesov a tónov, len v Pavlovciach je obmedzený na C – c3 chromaticky, 49 klávesov a tónov. Pedál má spravidla klávesový aj tónový rozsah C – d1 (Rožňava, Silica), v Slavci je rozsah C – c1, v Pavlovciach sa ho nepodarilo zistiť. Kovové kryté píšťaly väčšinou nemajú horné lábiá. Väčšie kovové píšťaly Salicionálu majú obyčajne spodné sláčikové brady z organového kovu. Unikátne sú kryté píšťaly v Slavci, a to v oboch registroch (Bourdon 8´, Flauta 4´). V Bourdone 8´ sú píšťaly v rozsahu C – f2 vyrobené z papierovej lepenky, od fis2 pokračuje register kovovými krytými píšťalami. Vo Flaute 4´ sú lepenkové kryté píšťaly v rozsahu C – dis1, od e1 sú píšťaly kónické otvorené, z organového kovu.

ORGANY

bi/Bidovce_ref01.jpg

Bidovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/5 (5/4+1) *

pa/Pavlovce_ref_pdf.jpg

Pavlovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Rožňavaref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

si/Silica_ref_06_M.jpg

Silicaref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

sl/Slavec_ref_06_M.jpg

Slavecref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

mi/Milhostov_ref_02.jpg

Trebišov – Milhostovref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Zoznam prác

Pavlovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, pravdepodobne začiatok 20. storočia – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice kužeľkové, manuálová hracia traktúra mechanická, hracia traktúra pedála a registrová traktúra sú pneumatické.

Rožňava; okres Rožňava, Košický kraj, ref. kostol, 1905 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Silica; okres Rožňava, Košický kraj, ref. kostol, 1913 – jednomanuálový 7-registrový organ s pedálom (6+1), vzdušnice majú registrové kancely, traktúry sú pneumatické.

Slavec; okres Rožňava, Košický kraj, ref. kostol, 1907 – jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1), vzdušnice kužeľkové, manuálová hracia traktúra mechanická, hracia traktúra pedála a registrová traktúra sú pneumatické.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE