Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Peter Titz

[Titz, Peter]

* 1823, miesto neznáme
† 1873, Viedeň


BIO

Bližšie životopisné údaje ani miesto, kde sa vyučil za organára, nie sú známe.

Organárska dielňa

Viedenský organár a výrobca harmónií. Okolo r. 1860 pracovalo v jeho dielni 12 až 14 zamestnancov, ich počet sa menil podľa aktuálnych potrieb. Ako zaujímavosť možno uviesť, že v rokoch 1859 – 1861 bol v Titzovej dielni dvakrát zamestnaný aj József Angster.

Titz nepostavil veľa organov, väčšiu pozornosť venoval výrobe harmónií. Na Slovensku sa dodnes zachovalo viacero jednomanuálových harmónií z jeho dielne. Podľa dostupných prameňov tu postavil iba jeden organ, a to v kat. kostole v Jablonci (1863).

Titzove organy obsahujú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry. Registrové manubriá majú zvyčajne porcelánové ukončenie, na ktorom sú spravidla uvedené názvy registrov. Hracie stoly sú väčšinou označené menom výrobcu, často inkrustáciou mosadznými literami. Dispozície sú už „ekválne“, ale občas sa vyskytujú ešte aj samostatné registre v polohe 2 2/3´a 2´.

Zoznam prác

Jablonec; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Magdalény, okolo r. 1863 – jednomanuálový 11-registrový organ s pedálom (8+3).

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE