Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ferdinand Komornik

[Komornyik; Nándor]

* 1821, Nagyvárad (Oradea, dnes Rumunsko)
† 1873, Veresegyház (dnes Maďarsko)


BIO

Narodil sa r. 1821 v rodine organára Benedeka Komornika. V otcovej dielni sa vyučil za organára. Neskôr pracoval ako tovariš vo viacerých organárskych dielňach, predovšetkým vo Viedni a v Pešti. Okolo r. 1845 sa osamostatnil a usadil v Pešti. Už na priemyselnej výstave v Pešti r. 1846 vystavoval menší organ a harmónium. Na firemnej tabuľke nachádzajúcej sa na organe pre r. kat. kostol v Apare (Maďarsko), zhotovenom r. 1858, je označený ako výrobca organov a physharmoník (harmónií). Od r. 1848 je zapísaný ako majster v cechovej knihe peštianskych výrobcov hudobných nástrojov. Kvôli nedobrým ekonomickým podmienkam spáchal počas stavby organa pre r. kat. kostol vo Veresegyházi (Maďarsko) samovraždu. Správa o tejto udalosti sa objavila aj v súdobej slovenskej tlači: „Pochwálne známy organár w Pessti, Ferd. Komorník obesil sa tyto dni w neďalekej dedine Weresseďházi preto, že nový, tam stawäný organ wyhotoviť nemohol v deň ustanovený.“ (Obzor 11, 1873, č. 35, s. 279).

Organárska dielňa

Všetky organy, ktoré Komornik zhotovil, majú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry a vynikajú kvalitným vypracovaním. Postavil viac ako sto opusov. Najväčší organ má dva manuály a dvadsaťštyri registrov. Zhotovil ho r. 1866 pre ref. kostol v Mezőtúre (Maďarsko). Väčšinou však staval jednomanuálové nástroje. Manuálové rozsahy zodpovedajú vtedajšiemu štandardu C – f3, pedálové rozsahy vo významnejších organoch sú C – h0 (24 klávesov a tónov), v menších nástrojoch len C – f0, pričom skutočný tónový rozsah je obmedzený na 12 tónov (C – H). Komornik postavil niekoľko organov aj na Slovensku. Najväčší je organ zhotovený r. 1866 pre r. kat. kostol v Jelšave, ktorý má jedenásť manuálových a päť pedálových registrov. Zaujímavé je, že na pedál bol disponovaný aj jazykový register Trompett bass 8´ a na manuál okrem štvorradovej Mixtúry aj trojradový Cornett. Žiaľ, neskôr boli registre Trompett bass 8´ a Cornett z organa odstránené. Pedále všetkých troch Komornikových organov postavených na Slovensku majú zhodne osemnásťklávesový rozsah, pričom ich tónový rozsah je len dvanásťtónový (C – H). Je zaujímavé, že pedálová klaviatúra v ev. a. v. kostole v Dolných Strhároch mala krátku spodnú oktávu (v súčasnosti je prerobená – od E chromaticky po a0). Zdá sa, že nástroje v ev. a. v. kostoloch v Ábelovej a v Dolných Strhároch mali v hracích stoloch po jednom harmóniovom jazykovom registri. V súčasnosti sú tieto registre už odstránené. Komornikove dispozície nemôžeme pokladať za stereotypné, ale skôr za experimentálne. Napríklad v jednomanuálovom organe pre ref. kostol v Dunavecze (Maďarsko) je na manuál disponovaná Superoktáva 2´ a Piccola 1´ (repetuje na c2) a okrem Kvinty 2 2/3´ aj Kvinta 1 1/3´. Okrem toho je na manuáli aj trojradová Mixtúra. Na pedáli najväčšieho organa v ref. kostole v Mezőtúri je disponovaný dvojradový Kvintbas so zbormi v polohe 10 2/3´ a 5 1/3´. Naproti tomu v jednomanuálovom pedálovom organe v ev. a. v. kostole v Dolných Strhároch nie je žiadny samostatný register v kvintovej polohe, dokonca ani v trojradovej Mixtúre nenájdeme kvintový zbor!

ORGANY

ab/Abelova_ev_06_M.jpg

Ábelovákostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (5+3) *

bi/Biskupice_svStefan7.jpg

BiskupiceKostol sv. Štefana

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

je/jelsava_rk1.jpg

JelšavaKostol sv. Petra a Pavla, apoštolov

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 16 (11+5) *

Zoznam prác

Ábelová; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1860 – jednomanuálový, 8-registrový organ s pedálom (5+3), mechanická zásuvka.

Dolné Strháre; okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., pravdepodobne 60. roky 19. stor. – jednomanuálový, 8-registrový organ s pedálom (5+3), mechanická zásuvka.

Jelšava; okres Revúca, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Petra a Pavla apoštolov, 1866 – jednomanuálový, 16-registrový organ s pedálom (postavený za 2 600 zlatých): (11+5), mechanická zásuvka.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE