Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Josephus Böhm

[Pöhm, Pehm, Bőem; Franciscus Josephus, Philippus Josephus]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Presné údaje o mieste a čase narodenia ako aj úmrtia nie sú známe. Problém je aj s krstnými menami. Na vlastnom sobáši je v matrike zapísaný pod menom Franciscus Josephus, ako svedok je na dvoch sobášoch uvedený ako Philippus Josephus. Dokonca ani zamestnanie nie je zhodné. Na vlastnej svadbe je zapísaný ako organista, ako svedok má v oboch prípadoch zamestnanie označené „Organifex“. Mohlo ísť o omyl, ale teoreticky aj o dve rôzne osoby!

Žiadnu jeho konkrétnu prácu zatiaľ nepoznáme. Doložený je ako organista a organár v rokoch 1773 – 1782. 10. januára 1773 sa oženil s vdovou Annou Máriou, rodenou Polczerovou. V matrike sobášených v blumentalskej farnosti je o sobáši záznam: Die 10 Jänuarÿ (?) copulatus est in Blumenthal honestus Juvenis Franciscus Josephus Pöhm organista cum honesta vidua Polczerin ambo Parochiani, Testes fuere Daniel Reitfeld exinsth.? Civis, et Josephus Herman Hostl?.a

Ďalej sú v Matrike sobášených Blumentál dva záznamy, pri ktorých je Filip Jozef Böhm svadobným svedkom - 15. augusta 1780 na svadbe Karola Ludovica Mayerab a 8. januára 1782 na svadbe Filipa Hofstettera.c O tomto sobáši je duplicitný záznam s určitými odchýlkami aj v matrike sobášených v Dóme sv. Martina.

Sobáš je zapísaný aj v Matrike sobášených Bratislava Dóm sv. Martina 1762 – 1793 inv. č. 58, s. 553 - s posunom o jeden deň.- 8. januára 1782 Sponsus Viduus Philippus Hoffstetter Fossor ex Blumenthall  Annor 51 Sponsa Vidua Anna Maria Liesin ex Szerdahely Annor 34. Testes: Andreas Kerel sic!) Murarius, et Philippus Josephus Bőem Organifex. Michael Hiller Praeb.   Zaujímavé je prečo sa záznam viedol duplicitne a z čoho pramenia rozdiely v dátume sobáša, vo veku sobášenej a v priezvisku sobášenej aj svedka!

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY