Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Franz, Josef a Anton Fellerovci

[bratia]


BIO

Všetci bratia sa za orgárov vyučili u otca Franza Fellera seniora. Vedúcim dielne bol Franz junior. Po jeho smrti podnikali jeho bratia samostatne.

Organárska dielňa

Všetky nástroje bratov Fellerovcov majú zásuvkové vzdušnice a mechanické traktúry.a Pre územie Slovenska organy nestavali. Až v priebehu 50. – 80. rokov 20. storočia sa niektoré organy zo zrušených, alebo ťažbou uhlia ohrozených kostolov v Čechách dostali do kostolov na Slovensku. Sú medzi nimi aj nástroje hodnotné. V roku 1963 bol z kostola obce Louč (okr. Most) prenesený do r. kat. Kostola Svätej rodiny v Šali-Veči jednomanuálový, 8-registrový organ (6+2). Organ postavil v roku 1864 Anton Feller.b  Ďalši organ bratov Fellerovcov už také šťastie nemal. Pôvodne ho postavili do kostola v obci Přečaply (v súčasnosti Údlice časť Přečaply, okr. Chomutov).c Zo zdevastovaného kostola ho v roku 1975 preniesli do r. kat. kostola v obci Omšenie (okr. Trenčín). Tu ho v rokoch 1977 – 1978  spolu s pôvodným jednomanuálovým organom s pedálom, ktorý postavil Vincent Možný, prestaval organár Pavol Baxa na dvojmanuálový nástroj. Pri prestavbe novovzniknutý dvojmanuálový organ dostal „modernejší“ prospekt. Posledný organ Fellerovcov, ktorý bol prenesený z Čiech na Slovensko, stojí v r. kat. kostole v Krškanoch, časť Veľké Krškany, (okr. Levice). Postavili ho Fellerovci v roku 1866 pre Kostol sv. Jiří v obci České Zlatníky (okr. Most). Ide o dvojmanuálový, 11-registrový  organ (6+3+2)  so zásuvkovými vzdušnicami a mechanickými traktúrami. Je zaujímavé, že manuálové rozsahy všetkých troch organov dovezených na Slovensko sú len C – c3 chromaticky, 49 klávesov a tónov. Pomerne nezvyklý je aj pedálový rozsah v Šali-Veči a Veľkých Krškanoch: C – a0 chromaticky, 22 klávesov a tónov.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY