Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Franz Sales Hechinger

[Hechinger; Franciscus]

* 12.1.1800, Hayingen (Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg)
† 29.7.1887, New York


BIO

Rovnako ako jeho starší brat Štefan, aj on sa vyučil v otcovej dielni. Po vyučení išiel za bratom do Viedne a neskôr odišiel do Prešporku. Nevieme odkedy žil v Prešporku, vieme len, že sa tu 27. januára 1828 oženil s Rozáliou Schmatz. V čase sobáša mala 23 rokov a bola dcérou pražského obuvníka Mathiasa Schmatza a jeho manželky Anny, za slobodna Derschl. Svedkami boli prešporský mešťan a stolár Karol Neubauer a hrebenár Peter Veselý.a Nevieme, čo Franz Hechinger v Prešporku robil. Možno pracoval v dielni Georga Klöcknera, ale o tom nemáme žiadnu informáciu. V roku 1830 krátky čas pracoval v dielni výrobcu  klavírov Carla Schmidta st.b Čoskoro sa presťahoval do svojho rodného mesta, kde sa 1. júla 1833 údajne znovu oženil. Problém je v tom, že ako manželka je udaná tá istá osoba, s ktorou sa sobášil v Prešporku, teda Rosalia Schmatz.c V roku 1835 sa presťahoval do Ulmu, kde pracoval ako organár. V roku 1885 sa s manželkou a dvoma už dospelými synmi presťahoval do New Yorku. Tu mal spolu v mladším synom Eduardom firmu Francis Hechinger and Sohn. Zomrel v New Yorku v roku 1887.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY