Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Sándor Országh

* 1838, Kecskemét (Maďarsko)
† 1917, pravdepodobne Rákospalota (Maďarsko)


BIO

Narodil sa ako prvé dieťa organára Sándora Országha. Organárstvu sa vyučil u otca, neskôr pracoval u Jánosa Fazekasa v Pešti. Oženil sa s jeho dcérou Teréziou a krátko so svokrom spolupracoval. R. 1861 sa osamostatnil a pracoval v samostatnej dielni v Pešti, hoci oficiálne povolenie získal až r. 1862. Po obrovskom úspechu, ktorý zožal trojmanuálovým, 32-registrovým organom, postaveným pre r. kat. kostol v Kecskeméte, ho r. 1885 povýšili do rytierskeho stavu. R. 1899 presťahoval dielňu do Rákospaloty a r. 1908 ju odovzdal svojim synom Imremu a Lászlóovi. R. 1921 sa firma po ekonomických problémoch pretransformovala na akciovú spoločnosť a r. 1938 zanikla.

Organárska dielňa

Spočiatku sa v Országhovej dielni vyrábali dva až štyri organy ročne. Po veľkom úspechu r. 1885 sa firma stala známou na celom území Uhorska a začala sa prudko rozrastať. Čoskoro nato stavala už 15 až 25 organov ročne. Po presťahovaní do Rákospaloty mala strojové vybavenie na parný pohon a zamestnávala 20 až 30 pracovníkov. Až do r. 1891 staval S. Országh nástroje s mechanickými traktúrami a so zásuvkovými vzdušnicami.

Od r. 1891 sa preorientoval na vzdušnice s registrovými kancelami, konkrétne na kužeľkové vzdušnice s mechanickými traktúrami. Od r. 1899 sa uplatňujú pneumatické traktúry s kužeľkovými alebo taškovými vzdušnicami. Rozsahy manuálových klaviatúr sú vystavané od C po f3 chromaticky, 54 klávesov a tónov, čo zodpovedá štandardu doby. Mimoriadny je rozsah manuálov v bratislavskom reformovanom kostole, ktorý siaha od C po g3. Organ bol postavený r. 1913. Menej stabilné sú rozsahy pedálov. Pre organy zhotovené v 70. rokoch 19. storočia je charakteristický atypický klávesový rozsah C – e0 chromaticky, teda 17 klávesov. Tónový rozsah je len C – H, 12 tónov. Rovnaký tónový rozsah majú pedále nástrojov vyrobených pre menej významné lokality v období pred prvou svetovou vojnou. Upravuje sa len klávesový rozsah, ktorý sa od 90. rokov 19. storočia mení na C – f0 chromaticky, 18 klávesov. V organoch pre významnejšie lokality je rozsah C – d1 chromaticky, 27 klávesov a tónov. V organe z r. 1913 pre bratislavský reformovaný kostol je rozsah pedála C – f1, teda 30 klávesov a tónov.

Firma Országh a Syn postavila približne 600 organov. Neoznačovala ich opusovými číslami, ale firemnými štítkami, ktoré sú umiestnené na hracích stoloch nad manuálovou klaviatúrou a obsahujú rok výroby.

Už od 70. rokov 19. storočia prenikajú nástroje S. Országha aj na územie dnešného Slovenska. K najstarším patria organy v r. kat. kostoloch v Tešedíkove, v Čakanoch, v Husinej a v Divíne. Zachované organy na Slovensku potvrdzujú časové úseky, v ktorých dominovali určité technické riešenia. Vo väčšine prípadov ide o jednomanuálové nástroje, a to bez ohľadu na dobu vzniku. Dvojmanuálový organ sa zachoval len v r. kat. farskom Kostole Panny Márie Nanebovzatej vo Svodíne a v reformovanom kostole v Bratislave. Rovnako dvojmanuálový mal byť aj organ postavený r. 1910 pre reformovaný kostol v Leviciach. Je však zvláštne, že tento nástroj nahradili už r. 1930 jednomanuálovým organom firmy Rieger, opus 2452.

Po prvej svetovej vojne sa dovoz organov firmy Országh na Slovensko zastavil.

ORGANY

ba/Batka_ref_pdf.jpg

Bátkaref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

bo/Bolkovce_svDionyz_6.jpg

BoľkovceKostol sv. Dionýza

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/7 (6/5+2) *

bo/Borka_PMKarm_06_M.jpg

BôrkaKostol Panny Márie Karmelskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Bratislava – Staré Mestoref. kostol

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (8+6+3) *

br/Brzotin_ref_06_M.jpg

Brzotínref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

c/Cakanovce_svAlzbeta_2.jpg

ČakanovceKostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

ch/Chramec_ref_01.jpg

Chrámecref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

ChropovKostol sv. Jána Nepomuckého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

ka/KatarinskaHuta_PovyseniaSvKriza_2.jpg

Cinobaňa – Katarínska HutaKostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

di/Divin_VsetkychSvatych_14.jpg

DivínKostol Všetkých Svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (6/4+2) *

do/DolneDubove_01.jpg

Dolné DubovéKostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

dr/Dravce_svAlzbeta_06.jpg

DravceKostol sv. Alžbety

Jednomanuálový organ bez pedála I / P / 8 (7+1) *

he/Henclova_kapNarodeniaPM_1.jpg

HenclováKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 4 *

HrhovKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

hu/Husina_rk_Orszagh.jpg

HusináKostol Ružencovej Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

ja/Jankovce_NajsvTeloPana19.jpg

JankovceKostol Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

kr/kral_chlmec_10.jpg

Kráľovský ChlmecKostol Ducha Svätého

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

li/LiptLuzna_NajsvTrojice_02.jpg

Liptovská LúžnaKostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

lo/Lopuchov_Ev_6.jpg

Lopúchovkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

Nitra – KynekKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

no/Novot_K_NarodeniaPM01.jpg

NovoťKostol Narodenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2) *

o/Ordzovany_svAnton_04.jpg

OrdzovanyKostol sv. Antona, pustovníka

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

po/poprad-spis-sobota-02.jpg

Poprad – Spišská Sobotakostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

r/RatkovskaLehota.jpg

Ratkovská LehotaKostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

r/rudnik-svanna_1.jpg

RudníkKostol sv. Anny

Organový pozitív I / 6

RybanyKostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

sa/Salgocka_svTereziaVel_01.jpg

ŠalgočkaKostol sv. Terézie z Avily

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1) *

si/SilJablonica_ref_06_M.jpg

Silická Jablonicaref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1) *

si/Simonovce_ref.jpg

Šimonovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

Svätý AntonKostol sv. Antona

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2) *

sv/Svodin_NanebovzPM_07_M.jpg

SvodínKostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 22 (10+7+5) *

tr/trencteplice_svstefan_1.jpg

Trenčianske TepliceKostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 4 *

vl/Vlcany_ref_06_M.jpg

Vlčanyref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

vy/VysValice_ref_06_M.jpg

Vyšné Valiceref. kostol

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6 *

Zoznam prác

Bajč; okres Komárno, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa, 1891 – z pôvodného nástroja sa zachovala sa len organová skriňa.

Hodruša-Hámre, časť Banská Hodruša; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. farský Kostol sv. Mikuláša, okolo 1880 (nástroj zanikol).

Bátka; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1908 – jednomanuálový šesťregistrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Bežovce; okres Sobrance, Košický kraj, ref. kostol, 1912 – jednomanuálový šesťregistrový nástroj.

Boľ; okres Trebišov, Košický kraj, ref. kostol, 1904 – jednomanuálový organ.

Boľkovce; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Dionýza, 1877 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Boťany; okres Trebišov, Košický kraj, r. kat. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, 1909 – dvojmanuálový dvanásťregistrový organ, vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Bratislava; okres Bratislava, Bratislavský kraj, ref. kostol, 1913 – dvojmanuálový sedemnásťregistrový organ (8+6+3), pneumatická výpustka.

Brodzany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. Kostol Všetkých Svätých – pozri Chynorany.

Brzotín; okres Rožňava, Košický kraj, ref. kostol, 1906 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Budmerice; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. Kostol Povýšenia sv. Kríža, okolo r. 1880 – organ (bližšie údaje chýbajú), zanikol okolo r. 1939.

Cígeľ; okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1912 – jednomanuálový sedemregistrový organ.

Čaka; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jána Nepomuckého, okolo r. 1880 – organ (bližšie údaje chýbajú), nástroj zanikol.

Čakany; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Michala, 1874 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Čifáre; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Jána pred Lateránskou bránou, 1892 – jednomanuálový 5-registrový nástroj (nezachoval sa).

Divín; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Všetkých Svätých, okolo r. 1909 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (7+1).

Dolné Dubové; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. kostol, 1901 – jednomauálový, šesťregistrový nástroj (5+1), kužeľkové vzdušnice, pôvodne mechanické traktúry (registrová, tónová a pedálová boli neskôr prestavané na pneumatické). Nástroj bol v priebehu 20. stor. čiastočne dispozične upravený.

Dolný Kubín; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1887 – pôvodne jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom, pravdepodobne r. 1949 zásadne prestavaný a rozšírený firmou Jan Tuček. Zachovala sa organová skriňa a pravdepodobne aj časť píšťal.

Henclová; okres Gelnica, Košický kraj, r. kat. Kostol Narodenia Panny Márie, pravdepodobne okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Hodruša-Hámre, časť Dolné Hámre; okres Žarnovica, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol sv. Alžbety, 1893 – jednomanuálový 6-registrový bezpedálový nástroj, mechanická kužeľka.

Hosťovce; okres Košice, Košický kraj, r. kat. Kostol sv. Imricha, 1913 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Hronské Kľačany; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1895 – jednomanuálový 6-registrový nástroj. Zanikol pravdepodobne okolo r. 1949.

Husiná; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Panny Márie Ružencovej, 1875 – jednomanuálový sedemregistrový organ s pedálom (5+2), mechanická zásuvka.

Chrámec; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1911 – jednomanuálový desaťregistrový organ s pedálom (8+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry.

Chynorany; okres Partizánske, Trenčiansky kraj, r. kat. kostol, 1908 – jednomanuálový jedenásťregistrový organ s pedálom, pravdepodobne od r. 1932 sa nachádza v r. kat. kostole v Brodzanoch.

Jankovce; okres Humenné, Prešovský kraj, r. kat. kostol, okolo 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol Všetkých Svätých, okolo r. 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Kamenný Most; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. ostol jednomanuálový osemregistrový organ spedálom

Katarínska Huta; okres Poltár, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Nájdenia Svätého Kríža, 1887 – štvorregistrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Kráľovský Chlmec; okres Trebišov, Košický kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1900 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Kravany; okres Poprad, Prešovský kraj, r. kat. kostol sv. Alžbety, 1912 – organ, bližšie údaje chýbajú. Zanikol okolo r. 1972.

Lastovce; okres Trebišov, Košický kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Levice; okres Levice, Nitriansky kraj, ref. kostol, 1910 – dvojmanuálový organ (zanikol).

Liptovský Peter; okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Lopúchov; okres Bardejov, Prešovský kraj, ref. kostol, 1906 – jednomanuálový organ s pedálom.

Veľké Lovce; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, ref. kostol, 1908 – štvorregistrový organ (zanikol).

Lučenec; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol Návštevy Panny Márie, okolo r. 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú. Zanikol okolo r. 1927.

Lutila; okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1900 – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2), vzdušnice s registrovými kancelami, pneumatické traktúry (ešte r. 2002 existoval).

Malá nad Hronom; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol Svätých anjelov strážcov, okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú. Zanikol r. 1945.

Michalovce; okres Michalovce, Košický kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Moča; okres Komárno, Nitriansky kraj, pravdepodobne ref. kostol, aj keď katalóg uvádza r. kat. kostol, okolo r. 1890 – jednomanuálový 8-registrový organ. Zanikol r. 1945.

Nemčice; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol Svätého Ducha, 1900 – jednomanuálový šesťregistrový organ s pedálom (5+1), mechanická kužeľka.

Novoť; okres Námestovo, Žilinský kraj, r. kat. kostol, 1897 – jednomanuálový 10-registrový organ s pedálom (8+2), mechanická kužeľka.

Očová; okres Zvolen, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., 1900 – jednomanuálový 6-registrový organ. Zanikol okolo r. 1953.

Ordzovany; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. Kostol sv. Antona opáta, 1894 – šesťregistrový, bezpedálový nástroj, mechanická kužeľka.

Palin; okres Michalovce, Košický kraj, ref. kostol, okolo r. 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú (katalóg uvádza nástroj v r. kat. kostole, ale v obci je len ref. kostol).

Plášťovce; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Juraja, 1897 – jednomanuálový nástroj firmy Országh bol podstatne prestavaný a od r. 1989 stojí v r. kat. kostole v Salke.

Plavé Vozokany; okres Levice, Nitriansky kraj. Podľa katalógu tu firma Országh postavila organ r. 1912. Nástroj mal stáť v ref. kostole, ale v obci sa nachádza len ev. a. v. kostol, v ktorom je organ z r. 1935, postavený firmou J. Tuček.

Podhorany, časť Sokolníky; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Michala archanjela, podľa katalógu okolo r. 1880 – jednomanuálový organ, zanikol okolo r. 1954.

Polomka; okres Brezno, Banskobystrický kraj, r. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa, okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Poltár-Slaná Lehota; okres Poltár, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., okolo r. 1890 – štvorregistrový, bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Praha; okres Lučenec, Banskobystrický kraj, kostol ev. a. v., okolo r. 1880 – katalóg uvádza nástroj v r. kat. kostole, ale v obci sa nachádza len kostol ev. a. v., kde stojí organ, ktorý postavila r. 1927 firma J. Tuček.

Ratkovská Lehota; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. kostol, 1909 – jednomanuálový šesťregistrový organ s pedálom (5+1), pneumatická kužeľka.

Reca; okres Senec, Trnavský kraj, ref. kostol, 1911 – jednomanuálový sedemregistrový organ s pedálom (6+1), pneumatická kužeľka.

Rybany; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol Všetkých Svätých,1898 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Salka; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie – pozri Plášťovce

Sedliacka Dubová; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol, podľa katalógu okolo r. 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú. Zanikol pravdepodobne okolo r. 1948.

Silická Jablonica; okres Rožňava, Košický kraj, ref. kostol, 6-registrový organ s pedálom – nástroj je dlhodobo v nepoužívateľnom stave.

Sokolníky; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol – jednomanuálový organ, bližšie údaje chýbajú. Zanikol okolo r. 1954.

Spišský Hrhov; okres Levoča, Prešovský kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú. Nástroj zanikol okolo r. 1923.

Starý Tekov; okres Levice, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1882 – jednomanuálový 12-registrový organ s pedálom. Zanikol okolo r. 1957.

Svodín; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol Panny Márie Nanebovzatej, 1897 – dvojmanuálový dvadsaťtriregistrový organ s pedálom (10+7+6), mechanická kužeľka.

Šalgočka; okres Hlohovec, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Terézie Veľkej, 1898 – pôvodne jednomanuálový 4-registrový organ bez pedálu, mechanická zásuvka. Neskôr bola pristavaná kužeľková pedálová vzdušnica s jedným registrom a pneumatickými traktúrami.

Šimonovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1901 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), mechanická kužeľka.

Šišov; okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol Povýšenia Svätého Kríža, 1906 – organ, bližšie údaje chýbajú. Nástroj zanikol.

Štefanová; okres Pezinok, Bratislavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Štefana kráľa, 1879 – jednomanuálový, pravdepodobne 7-registrový organ s pedálom (6+1), pôvodne mechanická zásuvka. Nástroj bol zničený nezmyselnou prestavbou r. 1993.

Štvrtok na Ostrove; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Jakuba, 1877 – jednomanuálový desaťregistrový organ s pedálom (7+3), mechanická zásuvka.

Tešedíkovo; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. farský Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa, 1872 – pôvodne jednomanuálový dvanásťregistrový organ s pedálom (9+3), mechanická zásuvka, neskôr rozšírený o dva manuálové registre.

Tibava; okres Sobrance, Košický kraj, r. kat. kostol, okolo r. 1890 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Topoľčany; okres Topoľčany, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol Panny Márie Nanebovzatej, okolo r. 1900 – organ, zachovala sa len organová skriňa.

Trenčianske Teplice; okres Trenčín, Trenčiansky kraj, r. kat. farský Kostol sv. Štefana kráľa, okolo r. 1890 – štvorregistrový bezpedálový nástroj, mechanická kužeľka.

Turčianska Nová Ves; okres Košice, Košický kraj, r. kat. Kostol Svätého Jána Krstiteľa – jednomanuálový 9-registrový organ s pedálom (7+2).

Veľaty; okres Trebišov, Košický kraj, r. kat. Kostol Mena Panny Márie, okolo r. 1880 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Veľká Ida; okres Košice, Košický kraj, ref. kostol, 1904 – jednomanuálový štvorregistrový nástroj.

Vlčany; okres Šaľa, Nitriansky kraj, ref. kostol, 1901 – pôvodne sedemregistrový bezpedálový nástroj, r. 1912 rozšírený o 1 pedálový register.

Vlkas; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa, okolo r. 1870 – jednomanuálový šesťregistrový organ (zanikol).

Vyšné Valice; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, ref. kostol, 1893 – šesťregistrový bezpedálový nástroj, mechanická zásuvka.

Zázrivá; okres Dolný Kubín, Žilinský kraj, r. kat. kostol (katalóg uvádza ref. kostol, ale v obci sa takýto kostol nenachádza), 1904 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Zemné; okres Nové Zámky, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Martina, 1879 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Žarnov; okres Košice – okolie, Košický kraj, ref. kostol, 1910 – organ, bližšie údaje chýbajú.

Žihárec; okres Šaľa, Nitriansky kraj, r. kat. Kostol sv. Jozefa, 1879 – jednomanuálový osemregistrový organ s pedálom (6+2), mechanická zásuvka.

Žírany; okres Nitra, Nitriansky kraj, r. kat. kostol, 1889 – oprava.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE