Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Vojtech Bene

[Bene; Béla]

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Organár, ladič organov a pián, zistiteľný v rokoch 1937 – 1970. V roku 1937 pôsobil v meste Chust (vtedy Československo – Podkarpatská Rus), v súčasnosti Ukrajina. V tom roku opravil a naladil Pecníkov opus 1 v ev. kostole v Poprade, časť Stráže pod Tatrami (v súčasnosti je tento pozitív v bývalom Klariskom kostole v Bratislave). Pravdepodobne po druhej svetovej vojne sa presťahoval do Bratislavy. Nové nástroje nestaval, venoval sa opravám, ladeniu a s obľubou aj montáži elektrických čerpadiel vzduchu.

 

ORGANY

ba/BA_Klarisky_07_M.jpg

Bratislava – Stráže pod TatramiKoncertná sieň Klarisky

Organový pozitív I / 6

Bratislava – Staré MestoKostol Panny Márie Loretánskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)

ru/Rusovce_svMariaMagd_06_M.jpg

Bratislava – RusovceKostol sv. Márie Magdalény

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (9+4)

du/DunLuzna-Jan_PovSvKriz_06_M.jpg

Dunajská Lužná – JánošíkováKostol Povýšenia Svätého Kríža

Dvojmanuálový organ s pedálom I / P / 12 (6+4+2)

li/LiptJan_svJanKrst_07_M.jpg

Liptovský JánKostol sv. Jána Krstiteľa

Organový pozitív I / 6

sa/Samorin_ev_06_M.jpg

Šamorínkostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (8+5)

se/selec_svbartolomej_1.jpg

SelecKostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ bez pedála I / 7

sm/Smrecany_ObetPana_06_M.jpg

SmrečanyKostol Obetovania Pána

Organový pozitív I / 4

vo/Vojnany_svKatarina_06_M.jpg

VojňanyKostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Organový pozitív I / 6

Zoznam prác

Výber z opravených nástrojov (chronologicky):

1937 ev. kostol Stráže pod Tatrami – v roku 1960 bola obec pričlenená k Popradu. V pozitíve je nápis: Javitota és Hangolta Bene Béla orgona M. 1937 (9. VI) Strazi Templomba);

1946 Dunajská Lužná, časť Jánošíková r. kat.; 

1947 oprava r. kat. kostol Banská Bystrica, časť Radvaň, kde v roku 1951 namontoval aj elektrické čerpadlo vzduchu;

1948 (15. júna) Bratislava-Rusovce r. kat. kostol;

1948 presťahoval Čajkovského pozitív z r. kat. kostola vo Veľkom Slavkove (okr. Poprad) do r. kat. kostola vo Vojňanoch (okr. Kežmarok); 

1956 Horný Bar (okr. Dunajská Streda) r. kat. kostol;

1957 (4. mája) Smrečany (okr. Liptovský Mikuláš) r. kat. kostol; 

1957 (16. júna)  Liptovský Ján (okr. Liptovský Mikuláš) r. kat. kostol;

1957 Bratislava Dóm sv. Martina, rozobratie Klöcknerovho organa v sanktuáriu;

1958 Dolný Bar (okr. Dunajská Streda) r. kat. kostol; 

1958 Šamorín (okr. Dunajská Streda) ev. kostol (oprava, ladenie a montáž elektrického čerpadla vzduchu);

1965 Šúrovce (okr. Trnava) r. kat. kostol;

1967 Šamorín ev. kostol (oprava);

1968 Selec (okr. Trenčín) r. kat. kostol;

1970 Kuchyňa (okr. Malacky) r. kat. kostol (oprava a montáž elektrického čerpadla vzduchu; bez udania dátumu Bratislava  uršulínsky kostol, oprava Schönhoferovho organa. Na nepôvodnom Tremulante je odtlačok pečiatky: Vojtech Bene ladič orgánov (sic!) a pián Bratislava. 

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE