Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

György Bencz

[Bencz; György]

* 1850, Nádasdjenő (dnes Nádasladány, Maďarsko)
† okolo 1920, pravdepodobne Goricia (Taliansko)


BIO

Za organára sa učil v Székesfehérvári (Maďarsko) u Karólya Szalaya. Do r. 1880 pracoval uňho ako tovariš, potom sa osamostatnil. Spočiatku mal dielňu v Búcsúszentlászló, od r. 1886 v Szombathelyi a od r. 1889 v Zalaegerszegu. Ďalší zdroj, františkánska kronika, však v súvislosti so stavbou organa pre františkánsky kostol v Trnave uvádza, že pôsobil ako organár v Zalaegerszegu už r. 1885. R. 1900 opustil Uhorsko. Najprv sa usadil v Maribore (Slovinsko) a nakoniec v Goricii (Taliansko). Tu sa venoval tiež výrobe kovových píšťal.

Organárska dielňa

Staval väčšinou menšie jednomanuálové organy so zásuvkovými vzdušnicami, ale robil aj kužeľkové vzdušnice. Traktúry bývajú mechanické. Pri stavbe nových organov s obľubou spolupracoval s inými organármi, napr. Károlyom B. Véghom z Budapešti a Nándorom Peppertom zo Szombathelyu, či s rôznymi remeselníkmi, napr. so svojím príbuzným, stolárom Lajosom Benczom. Čoskoro zanechal stavbu organov a špecializoval sa len na výrobu kovových píšťal pre iných organárov. R. 1899 krátko pracoval v továrni Sándora Országha. Na Slovensku vieme zatiaľ o stavbe organa pre kostol františkánov v Trnave (1885). Z nástroja sa zachovala organová skriňa. Doložené sú tiež opravy organov v Báči a jeho filiálkach v Rohovciach a Trnávke. O ďalšej Benczovej činnosti na Slovensku zatiaľ nemáme správy.

ORGANY

ba/Bac_svAnton_07_M.jpg

BáčKostol sv. Antona Paduánskeho

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (7+3+3)

tr/Trnava_04.jpg

Trnava – StredKostol sv. Jakuba

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 30/22 (15/11+9/7+6/4) *

Zoznam prác

Báč; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. farský Kostol sv. Antona Paduánskeho (pôvodne františkánsky) 1882 – oprava organa.

Rohovce; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Ondreja, 1882 – oprava organa.

Trnava; okres Trnava, Trnavský kraj, r. kat. Kostol sv. Jakuba (františkánsky), 1885 – stavba nového organa. Zachovala sa z neho organová skriňa.

Trnávka; okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, r. kat. Kostol Ružencovej Panny Márie, 1882 – oprava organa.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE