Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

József Angster

* dátum neznámy, miesto neznáme
† dátum neznámy, miesto neznáme


BIO

Nejde o jedného z najvýznamnejších uhorských organárov druhej polovice 19. storočia, ale o jeho vzdialeného príbuzného rovnakého mena.

Od roku 1893 do roku 1897 dielňa Jozefa Hardoníka, ktorá vznikla v Rožňave a okolo roku 1894 sa presťahovala do Radvane (v súčasnosti časť Banskej Bystrice), spolupracovala s organárom Józsefom Angsterom. Nešlo však o známeho uhorského organára z Pécsu, ale o jeho vzdialeného príbuzného rovnakého mena, tiež organára, lenže z Rožňavy. Že išlo o dvoch rôznych organárov, z ktorých slávny József Angster z Pécsu s Hardonyim nikdy nespolupracoval, dokazuje aj bohatá odborná literatúra, ktorá žiadnu ich spoluprácu nespomína. Okrem toho ani jeden z organov Hardonyiho, ktoré vznikli v spolupráci s Angsterom (z Rožňavy), sa neuvádza medzi opusmi Angstera z Pécsu. Že išlo o dvoch rôznych Jozefov Angsterov pravdepodobne vedeli už nestori slovenskej organológie Gergelyi s Wurmom.a Preto sa nazdávame, že zo strany J. Hardoníka išlo o výborný reklamný ťah vo svoj prospech. V súčasnosti poznáme osem nástrojov, kde sú ako výrobcovia prípadne „renovátori“ označení Hardonyi s Angsterom. Všetky výrobné štítky sú písané maďarsky, s minimálnym prienikom latinských výrazov.b Na štítkoch je ako prvé uvedené priezvisko Hardonyi, za ním nasleduje spojka és, resp. et, ďalej priezvisko Angster (krstné meno József je iba na štítku v r. kat. kostole v Rimavských Janovciach), a maďarské výrazy Orgonaépitő Intézete, čo prekladáme ako „ústav na stavbu organov“. Pri niektorých organoch  môže toto označenie úplne chýbaťc, alebo výnimočne môže byť nahradené slovom „orgonakészitő Intézete“ (ústav na zhotovenie organov). Nakoniec je uvedený maďarský názov lokality, v ktorej dielňa pôsobila a rok vzniku.d V roku 1893 to bola Rožňava (Rozsnyó), v roku 1895 Radvaň (Zólyom Radvány). Okrem nástrojov označených na firemných štítkoch vieme v roku 1894 o Hardonyiho a Angsterovej oprave dvojmanuálového organa v r. kat. kostole vo Švedlári, z roku 1896 poznáme ich návrh na opravu organa v r. kat. kostole v obci Jakub (v súčasnosti Banská Bystrica, časť Jakub). Oprava pozitívu v r. kat. Kaplnke sv. Anny v Starých Horách nie je uvedená na firemnom štítku, ale na papierovom lístku nalepenom na píšťale C Copuly maior 8´. Na lístku je ceruzkou napísaný text: Hardonyi és Angster orgonaépi= // tők Z. Radványból hangolták // 1897 Julius 25. én.

V neskoršom období, teda po roku 1897, sa už priezvisko Angster na firemných štítkoch Hardonyiho nástrojov neobjavuje. Nepoznáme ani nijaký záznam, ktorý by ďalšiu spoluprácu potvrdil. 

ORGANY

kr/KrasnohorPodhradie_rk_pdf.jpg

Krásnohorské PodhradieKostol Všetkých Svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

li/Lipovnik_rk_pdf.jpg

LipovníkKostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1) *

Rimavské JanovceKostol sv. Jána Krstiteľa

Organový pozitív I / 6

ri/RimJanovce_ref_06_M.jpg

Rimavské Janovceref. kostol

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2) *

st/StarHory_NavstPM_06_M.jpg

Staré HoryBazilika Navštívenia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1) *

st/StarHory_svAnna_06_M.jpg

Staré HoryKaplnka sv. Anny

Organový pozitív I / 5

Zoznam prác

Zoznam lokalít, v ktorých sú nástroje označené firemnými štítkami Hardonyiho a Angstera (radené abecedne):

  1. Drnava (okr. Rožňava) r. kat.: Hardonyi és Angster / Orgonaépitő – Intézete / Zólyom – Radvány / 1895.
  2. Krásnohorské Podhradie (okr. Rožňava) r. kat.: Hardonyi et Angster  / Rozsnyón / 1893.
  3. Lipovník (okr. Rožňava) r. kat.: Hardonyi et Angster  / Rozsnyón / 1893.
  4. Nitra nad Ipľom (okr. Lučenec) r. kat.: Hardonyi és Angster  /  Orgonaépitő – Intézete Zólyom - Radvány.
  5. Rimavské Janovce (okr. Rimavská Sobota) r. kat.: Hardonyi et Angster  József / orgonakészitők / Rozsnyó.
  6. Rimavské Janovce (okr. Rimavská Sobota) ref.: Hardonyi és Angster  / Orgonaépitő – Intézete / Zólyom – Radvány / 1895.
  7. Rožňava ev.: Hardonyi és Angster  / Orgonaépitő – Intézete / Zólyom – Radvány / renov: 1895.
  8. Staré Hory (okr. Banská Bystrica) r. kat.: Hardonyi és Angster  / Orgonaépitő – Intézete / Zólyom – Radvány Renov

Autor textu: Marian Alojz Mayer


POZNÁMKY