Organy a organári na Slovensku

Organy a organári na Slovensku

Ján Árvai

[Árvai, Árvay; Joannes, János]

* okolo 1740, miesto neznáme
† 1782, Miškovec (dnes Maďarsko)


BIO

Ján Árvai sa narodil na Slovensku, kde sa aj vyučil za organára. Okolo r. 1772 sa presťahoval do Miškovca v Maďarsku, kde zomrel r. 1782.

Organárska dielňa

Z tvorby J. Árvaia sa zachovali dva pozitívy. Starší, 6-registrový, dispozične pozmenený pozitív postavil r. 1766 pre r. kat. kostol v Rimavských Janovciach. Mladší nástroj zhotovil r. 1774 pre r. kat. kostol v obci Fáj (Maďarsko). Zaujímavé sú najmä pôvodné prospektové píšťaly vo Fáji, ktoré sú na lábiách zdobené maľovanými ľudskými tvárami. Vzhľadom na určitú príbuznosť s maľovanými lábiami organa Vavrinca Čajkovského v ev. a. v. artikulárnom kostole v Kežmarku sa usudzuje, že Árvai tento nástroj poznal.

ORGANY

Rimavské JanovceKostol sv. Jána Krstiteľa

Organový pozitív I / 6 *

Zoznam prác

Fáj (Maďarsko); r. kat. kostol 1774 – 7-registrový pozitív.

Mezőtárkány (Maďarsko); r. kat. kostol. Nástroj z druhej polovice 18. storočia, z ktorého sa zachoval len prospekt, je pravdepodobne dielom J. Árvaia.

Rimavské Janovce; okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, r. kat. filiálny Kostol sv. Jána Krstiteľa, 1766 – 6-registrový pozitív.

Autor textu: Marian Alojz Mayer


Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum (organy.hc.sk)


© Hudobné centrum 2024 www.hc.sk

HORE